Leren lezen in groep drie is iets waar door de leerlingen (en hun ouders) vaak erg naar uitgekeken wordt. Actief Leren lezen is een leesmethode die alles biedt wat de leerlingen nodig hebben om goed en met plezier te leren  lezen.

Groep drie en Actief Leren Lezen

De methode bestaat uit lesmateriaal voor de vier aparte onderdelen technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarbij hoort een prachtige boekenkast voor in de klas, met spannende, leuke en grappige boeken van verschillende AVI-niveaus.

Lees meer over technisch lezen in groep drie.

Lees meer over woordenschat in groep drie.

Lees meer over spelling in groep drie.

Lees meer over begrijpend lezen in groep drie.