Leerlingen (en hun ouders) kijken vaak erg uit naar het leren lezen in groep 3. Actief Leren lezen is een leesmethode die alles biedt wat de leerlingen nodig hebben om in dit spannende jaar goed en met plezier te leren lezen.

Groep drie en Actief Leren Lezen

De methode bestaat uit lesmateriaal voor de vier aparte onderdelen: technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarbij hoort een prachtige boekenkast voor in de klas, met spannende, leuke en grappige boeken van verschillende AVI-niveaus.

Lees meer over technisch lezen in groep 3.

Lees meer over woordenschat in groep 3.

Lees meer over spelling in groep 3.

Lees meer over begrijpend lezen in groep 3.