Technisch lezen in groep 3

In groep 3 ontdekken kinderen de letters. Ze komen erachter hoe je deze letters kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook tot echte zinnen! Bij Actief Leren Lezen lezen de leerlingen al vanaf de eerste les korte zinnetjes. Aan het eind van de eerste week lezen ze zelfs al hun eerste verhaal.


Actief Leren Lezen is een lesmethode waarin de tekst centraal staat. In de lesboeken worden alleen af en toe kleine illustraties gebruikt. Op deze manier kan het lezen van letters, woorden en zinnen worden geoefend zonder afleiding of het sturen in een bepaalde richting.

Pip en Raf

In de eerste les maken de leerlingen kennis met Pip en Raf. Deze twee figuren komen regelmatig terug in de teksten in de lesboeken en in de woordenschatlessen. Daarom bieden we de letters van ‘Pip en Raf’ als eerste aan.

Woordtorentjes

Gedurende de lessen voor technisch lezen besteden we veel aandacht aan het correct (her)kennen van de letters en het uitspreken ervan. Ook wordt er veel geoefend met het zo snel mogelijk combineren van letters tot woorden en zinnen.

Om dit te bereiken gebruiken we woordtorentjes. In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van zo’n woordtorentje. Je ziet hoe de letters van het woord ‘de tor’ steeds verder geclusterd worden om zo het vlot lezen van de woorden aan te leren en te oefenen. Aan het eind wordt altijd het bijbehorende lidwoord toegevoegd en gelezen.

In de video hieronder vertelt leerkracht van groep 3 Lenie Mijnans over haar ervaringen met woordtorentjes in de klas. Daarna zie je hoe twee leerlingen met de woordtorentjes oefenen.

Actief verwerken van de letters

Bij Actief Leren Lezen vinden er gedurende de lesdag steeds korte instructies plaats. Zo krijgen de leerlingen genoeg tijd om de letters op een actieve manier te verwerken, bijvoorbeeld met kleien, op de kralenplank of op andere manieren die goed bij leerlingen van groep 3 passen. De leerkracht heeft de vrije hand om de activiteiten te organiseren. Uiteraard staan er ter inspiratie veel tips in de handleiding. Ook op Facebook en Instagram staat genoeg om geïnspireerd door te raken.

Differentiatie bij technisch lezen

Aan het begin van groep 3 is voor leerkrachten vaak nog niet duidelijk wat het leesniveau van de kinderen is. In de handleiding van Actief Leren Lezen wordt daarom de tip gegeven om aan het begin van het schooljaar eerst twee weken met alle kinderen in groep 3 dezelfde stof te behandelen.

Vrij vroeg in het schooljaar wordt het leesniveau van de leerlingen getoetst. Op deze manier kun je zo snel mogelijk beginnen met aanbieden van remediëring of extra verdiepende lesstof.

'De kinderen vinden het een leuke manier van lezen, ze zijn na de eerste dag bijvoorbeel super trots dat ze al 6 woorden kunnen lezen!'

- OBS J.H. Isings, Empe

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Driebergseweg 2

3708 JB Zeist

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2024 Actief Leren Lezen