Goed en met plezier leren lezen in

groep 3, 4 en 5

In onze methode zit alles wat je als leerkracht nodig hebt om je leerlingen te leren lezen!

WAT IS

ACTIEF LEREN LEZEN?

Actief Leren Lezen is een complete leesmethode voor groep 3, 4 en 5. Centraal in de leesmethode staat het vergroten van de leesvaardigheid, het leesbegrip en het leesplezier van kinderen. Actief Leren Lezen wil bereiken dat er in het basisonderwijs nog meer aandacht is voor belevend lezen en de leesmotivatie van de leerlingen.

Voor álle leerlingen

Het doel van Actief Leren Lezen is dat álle leerlingen leren lezen, ook degenen bij wie het leesproces niet direct op gang komt. Juist bij deze leerlingen merken we dat onze methode ook ontzettend goed werkt. De methode is zodanig opgezet dat leerkrachten zeer makkelijk kunnen differentiëren binnen een groep, ook met behulp van onze app en alle materialen die beschikbaar zijn via onze online omgeving.

Lesboeken zonder afleiding

Onze lesboeken hebben een eenvoudige opmaak en duidelijke structuur. Dat heeft een reden. Leren lezen is een inspannende bezigheid, helemaal voor kinderhersenen. Door afleiding weg te laten, bevorderen we het echte leren. Leren lezen leer je natuurlijk alleen door te lezen. Bij ons ligt de aandacht dus echt op de teksten.

WAT WE DOEN

WAAR ZIJN WE GOED IN?

Technisch lezen

Lezen begint met technisch lezen. Je moet de letters leren kennen en ontdekken hoe je die kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren Lezen leren de kinderen al vanaf de eerste les korte zinnetjes. Lezen wordt direct betekenisvol!

Begrijpend lezen

Het belang van begrijpend lezen kan niet genoeg benadrukt worden. Kinderen die goed begrijpend lezen hebben meer succes met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarom wordt hier in Actief Leren Lezen vanaf het begin veel aandacht aan besteed.

Woordenschat

Iedere leerkracht weet hoe belangrijk het is dat kinderen een goede woordenschat hebben. Hierdoor hebben ze een grotere kans om ook succesvol begrijpend te lezen. Bij Actief Leren Lezen wordt daarom vroeg begonnen met het uitbreiden van de woordenschat.

Boekenkast

Bij Actief Leren Lezen horen bij iedere groep boekenkasten. Alle boeken in de boekenkast zijn leuk en boeiend om te lezen. Door het ruime aanbod is er genoeg om uit te kiezen, zodat er altijd iets is wat aansluit bij het niveau en de interesses van een kind.

Kennismaken met onze leesmethode?

Willen jij en je collega’s weten wat Actief Leren Lezen precies inhoudt? We nodigen je uit om Actief Leren Lezen eens van dichtbij te bekijken door een zichtzending aan te vragen.


Na het invullen van het formulier krijg je een pakket toegestuurd waarmee je een heel goed beeld krijgt van Actief Leren Lezen. Ook kun je met de zichtzending onze methode gemakkelijk in je klas uitproberen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij houden niet van spam.

Goed en met plezier leren lezen in groep 3, 4 en 5

METHODE PER GROEP

GROEP 3

Leerlingen kijken vaak erg uit naar het leren lezen in groep 3. De methode bestaat uit lesmateriaal voor de vier aparte onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Actief Leren Lezen is een leesmethode die alles biedt wat de leerlingen nodig hebben om in dit spannende jaar goed en met plezier te leren lezen.

 • Duidelijke, gestructureerde lesbeschrijvingen.
 • De mogelijkheid om het lesmateriaal aan te passen aan de individuele leerbehoeftes van je leerlingen.
 • Een prachtige boekenkast voor in de klas, met spannende, leuke en grappige boeken op verschillende AVI-niveaus.
 • Leren lezen met Woordtorentjes®. De Woordtorentjes® zijn een hulpmiddel waarmee leerlingen vloeiend leren lezen.

GROEP 4

Actief Leren Lezen is er ook voor kinderen uit groep 4. Het lespakket bestaat uit twee onderdelen: technisch lezen en begrijpend lezen. Dit kan worden aangevuld met een Doeboek vol extra opdrachten. Ook bieden we een boekenkast aan voor in de klas, met een ruime selectie aan kinderboeken op verschillende leesniveaus.

 • Duidelijke, gestructureerde instructie
 • Een breed aanbod aan verschillende tekstsoorten door bekende kinderboekenauteurs.
 • Boekenkast voor in de klas, met spannende, leuke en grappige boeken op verschillende leesniveaus.
 • Het Doeboek laat leerlingen actief spelen met woorden, teksten en taal.

GROEP 5

Vanaf schooljaar 2022-2023 is Actief Leren Lezen er ook voor kinderen uit groep 5. Het lespakket bestaat uit twee onderdelen: technisch lezen en begrijpend lezen.

 • Duidelijke, gestructureerde instructie
 • Een thematische aanpak in de begrijpend leeslessen over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen in groep 5
 • Een rijk aanbod van tekstsoorten met leuke, grappige en spannende teksten door bekende kinderboekenauteurs
 • Differentiatie op het niveau van iedere leerling, dus geen indeling in groepjes.

Wat anderen van onze leermethode vinden

Blije scholen

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Bezoekadres: Driebergseweg 2 3708 JB

Zeist 030 – 743 10 66

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2023 Actief Leren Lezen