Actief Leren Lezen in groep 3

Met plezier en begrip leren lezen in groep 3

We vinden het heel belangrijk dat kinderen ontdekken hoe leuk lezen is. Om die reden zorgen we ervoor dat ze al vanaf de eerste lessen niet alleen bezig zijn met de leestechniek, maar ook met leesbegrip. Zo halen ze meer plezier uit woorden en verhalen. Dit is niet alleen goed voor hun leesniveau, maar hiervan profiteren ze in de latere schoolperiode bij de vakken begrijpend lezen, rekenen en wereldoriëntatie.


Door de rustige uitstraling en structuur van ons materiaal leren de leerlingen al heel snel hoe leuk het is om teksten te lezen, om je er van alles bij af te vragen en bij voor te stellen. Dankzij de actieve verwerking in de klas, de afwisselende, mooie en rijke teksten in de lesboeken en de boekenkisten met 150 leesboeken gaan leerlingen het lezen meteen leuk vinden. Na drie weken lezen ze al hun eerste boekje uit de boekenkist. Onze leerkrachten zien dat de leerlingen vooruitgaan en dat zij leren lezen met plezier. De methode is flexibel en leerkrachten kunnen daardoor zelf bepalen hoe ze de methode inzetten.


Voor plezier in het lezen is het niet nodig dat een methode rijk geïllustreerd is. Illustraties kunnen namelijk ook afleiden. Daarom zijn die bij onze methode altijd functioneel. Het gaat erom dat de leerlingen zo snel mogelijk écht leren lezen en begrijpen wat ze lezen. Dan opent zich een nieuwe wereld vol mooie, meeslepende of betoverende verhalen.


Onze methode bevat voor groep 3 de onderdelen Technisch Lezen en Begrijpend Lezen (samen in de lesboeken), Woordenschat, Spelling en de aanvullende Boekenkist.

'Wij vinden het werken met de methode prettig. De instructielessen duren niet te lang, het zijn leuke, aansprekende verhalen en teksten. Het is mooi om de kinderen te zien groeien.'

- Het Creiler Woud, Kreileroord

DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN GROEP 3

Technisch lezen

Lezen begint met technisch lezen. Je moet de letters leren kennen en ontdekken hoe je die kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren Lezen leren de kinderen al vanaf de eerste les korte zinnetjes. Lezen wordt direct betekenisvol!

Begrijpend lezen

Het belang van begrijpend lezen kan niet genoeg benadrukt worden. Kinderen die goed begrijpend lezen hebben meer succes met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarom wordt hier in Actief Leren Lezen vanaf het begin veel aandacht aan besteed.

Woordenschat

Iedere leerkracht weet hoe belangrijk het is dat kinderen een goede woordenschat hebben. Hierdoor hebben ze een grotere kans om ook succesvol begrijpend te lezen. Bij Actief Leren Lezen wordt daarom vroeg begonnen met het uitbreiden van de woordenschat.

Spelling

Spelling is een vaardigheid waarvoor in groep drie een goede basis wordt gelegd. Bij Actief Leren Lezen gaan we ervan uit dat leerlingen vooral leren spellen door te oefenen. Dit gebeurt niet alleen tijdens de spellinglessen, maar op nog veel meer momenten gedurende de week. Op deze manier leren de kinderen een actieve spellinghouding.

De boeken in de

Boekenkist

Bij het materiaal van Actief Leren Lezen voor groep 3 hoort een boekenkast met 150 boeken. In de boeken staan lieve, stoere, grappige of spannende verhalen op verschillende leesniveaus. Zo zit er voor elke leerling iets bij!


De boeken zijn ingedeeld op AVI-niveau. In de kast zitten boeken van AVI-start tot AVI-E3. Voor de gevorderde lezers zitten er ook boeken van AVI-M4 en AVI-E4 in de boekenkast.


Deze boeken kunnen ook voor en in groep 4 worden gebruikt. Alle boeken zijn geschreven door de kinderboekenschrijvers van Kluitman.

DE ESSENTIE VAN

ACTIEF LEREN LEZEN

Wij staan voor: leren lezen zonder ruis. Wat wil dat zeggen? Een methode die in de kern alleen dat aanbiedt wat nodig is om leerlingen te leren lezen, zonder onnodige afleiding of werkbladen die niet over lezen gaan. Hierdoor is er veel rust in de klas en is er aandacht voor het échte leesonderwijs.

Daarnaast geloven wij in de kracht van de leerkracht: niemand weet beter dan de leerkracht wat de klas nodig heeft aan differentiatie, andere werkvormen, extra herhalingslessen of juist extra uitdaging. Wij zorgen er daarom als methode voor dat jij als leerkracht precies weet hoe je met onze methode aan de slag kunt.

Kennismaken met onze leesmethode?

Willen jij en je collega’s weten wat Actief Leren Lezen precies inhoudt? We nodigen je uit om Actief Leren Lezen eens van dichtbij te bekijken door een zichtzending aan te vragen.


Na het invullen van het formulier krijg je een pakket toegestuurd waarmee je een heel goed beeld krijgt van Actief Leren Lezen. Ook kun je met de zichtzending onze methode gemakkelijk in je klas uitproberen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij houden niet van spam.

Meer over onze visie op leesonderwijs

  • Wij geloven niet in het indelen van leerlingen in niveaugroepen (maar wel in iedere leerling uitdagen waar hij of zij of dat moment staat).
  • We werken niet met tijdsdruk maar gaan voor goed en vloeiend lezen met begrip.
  • Wij geloven dat je het best leert lezen van papier en dat een app daar hoogstens aanvullend op kan zijn.
  • Onze leesspecialisten zijn altijd beschikbaar voor ondersteuning. Alle leesspecialisten hebben zelf ook voor de klas gestaan of staan dat nog steeds. Ze begeleiden je tijdens het hele traject, zodat je alle informatie hebt over onze methode, zelfverzekerd kan starten en met vragen direct bij iemand terecht kan.

‘Een fijne methode om kinderen op hun eigen tempo en met veel leesplezier te leren lezen.’

- JPS De Kring, Rijen

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Driebergseweg 2

3708 JB Zeist

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2024 Actief Leren Lezen