Actief leren lezen in groep 4

Actief Leren Lezen is er ook voor kinderen uit groep vier. Het lespakket bestaat uit twee onderdelen: technisch lezen en begrijpend lezen.