Actief Leren Lezen is er ook voor kinderen uit groep 4. Het lespakket bestaat uit twee onderdelen: technisch lezen en begrijpend lezen.

De lesboeken ‘Technisch lezen’ in groep 4 hebben dezelfde opzet als onze boeken van groep 3. De leerlingen leren nieuwe woordsoorten en letterclusters door het lezen van mooie, grappige en spannende teksten. Het verkrijgen van technische leesvaardigheid is daardoor geen saaie oefening, maar een leuke en betekenisvolle leeservaring.

De module ‘Begrijpend lezen voor groep 4’ bevat 74 lessen voor begrijpend lezen. De teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn daardoor niet alleen leerzaam, maar ook leuk om te lezen.

De verwerkingsopdrachten in de werkboeken helpen de leerlingen met het aanleren van de kernvaardigheden voor groep 4. Er is hierbij veel ruimte om te differentiëren.

De methode van Actief Leren Lezen voor technisch en begrijpend lezen kan worden aangevuld met een doeboek vol extra opdrachten. Ook bieden we een boekenkast aan voor in de klas, met een ruime selectie aan kinderboeken op verschillende leesniveaus.

Lees meer over technisch lezen in groep 4.

Lees meer over begrijpend lezen in groep 4.

Lees meer over het Doeboek voor groep 4.

Lees meer over de boekenkast in groep 4.