Boekenkast voor groep 3

 

Bij het materiaal van Actief Leren Lezen voor groep drie hoort een boekenkast met 150 boeken. In de boeken staan lieve, stoere, grappige of spannende verhalen op het leesniveau van groep drie. De boeken zijn ingedeeld op AVI-niveau. Voor groep drie zijn er boeken van AVI-start tot AVI-E3. Voor de betere lezers in groep drie zitten er ook boeken van AVI-M4 en AVI-E4 in de boekenkast. Deze boeken kunnen ook voor en in groep vier worden gebruikt. Alle boeken zijn geschreven door de kinderboekenschrijvers van Kluitman.

De boekenkast van Actief Leren Lezen met 150 mooie kinderboeken

De boeken in de boekenkast

Wat het leesniveau van een leerling ook is, alle boeken zijn boeiend en spannend. Op iedere bladzijde valt iets te beleven. De verhalen zijn zo opgebouwd dat een leerling altijd verder wil lezen.

Al na de eerste maand krijgen de leerlingen boeken aangeboden die hen helpen om niet alleen de woorden te ontcijferen (het technische lezen), maar ook om grip te krijgen op de tekst (het begrijpend lezen).  Op deze manier leren de leerlingen niet alleen hóé je moet lezen, maar ook dat er nieuwe werelden voor je opengaan als je kunt lezen en… dat lezen leuk is!

In de handleiding staan bij elk leesboek een paar vragen die door de leerkracht mondeling aan de leerling kunnen worden gesteld als het boek is uitgelezen.  Als de leerling wat verder is kunnen die vragen ook schriftelijk op een kopieerblad worden beantwoord.

In de boekenkast zitten ook boeken die niet alleen geschikt zijn om zelf door de leerlingen te worden gelezen, maar die ook gebruikt kunnen worden om te worden voorgelezen bij woordenschat-lessen, filosofie-lessen of lessen voor sociale vaardigheden. De thema’s en het niveau van de gebruikte woorden en begrippen lenen zich hier uitstekend voor.