Vanaf schooljaar 2022-2023 is Actief Leren Lezen er ook voor kinderen uit groep 5. Het lespakket bestaat uit twee onderdelen: Technisch lezen en Begrijpend lezen. Daarbij is er een Boekenkast, vol met mooie titels van bekende jeugdauteurs op verschillende niveaus.

Technisch lezen in groep 5

Met de module Technisch lezen voor groep 5 leren de leerlingen alle leesmoeilijkheden beheersen die ze vanaf AVI-M5 tot en met AVI-E5 tegenkomen. Hierbij ligt de nadruk op: eerst goed, dan pas snel. Zo verbeteren de kinderen hun leesvaardigheid met plezier en begrip.

Elke les bestaat uit een aantal delen.

  • Het lesboek bevat gele blokken met woorden en lidwoorden. Hiermee worden de leesmoeilijkheden ingeoefend.
  • In een leuke, boeiende tekst worden de moeilijkheden vervolgens geoefend in een betekenisvolle context.
  • Eerdere leesmoeilijkheden worden voldoende herhaald.

Begrijpend lezen in groep 5

Met de module Begrijpend lezen van Actief Leren Lezen leren we kinderen begrijpend lezen met plezier. Door middel van vele verschillende tekstsoorten maken de kinderen kennis met allerlei vormen van lezen. Ze leren hoe ze de hoofdboodschap uit de tekst halen en hoe ze de tekst overzichtelijk maken voor zichzelf. Daarbij staat leesplezier centraal. Om die reden werken we alleen met mooie, grappige en spannende teksten die aansluiten bij de interesses van leerlingen.

De module Begrijpend lezen bevat twee werkboeken waarmee leerlingen de algemeen gestelde leerdoelen van groep 5 aanleren op een leuke, speelse manier.

Boekenkast

In de Boekenkast voor groep 5 zitten 60 mooie titels op verschillende leesniveaus, ook voor kinderen bij wie het leesproces wat langzamer verloopt. De kast bevat verder boeken van populaire kinderboekenauteurs voor verschillende leeftijden, zodat zelfs de sterkste lezers uitgedaagd kunnen worden. Er is ook een ruime selectie aan non-fictie en graphic novels. Uiteraard moedigen we alle leerlingen aan te lezen wat zij zelf interessant vinden!

 

Lees meer over technisch lezen in groep 5.

Lees meer over begrijpend lezen in groep 5.

Lees meer over de boekenkast in groep 5.