Iedere leerkracht weet hoe belangrijk het is dat kinderen een goede woordenschat hebben. Hierdoor hebben kinderen een grotere kans om ook succesvol begrijpend te lezen. Daarom is het goed om actief en met plezier met de kinderen aan de slag te gaan om de woordenschat uit te breiden. Ook in het NT2-onderwijs of voor logopedisten is woordenschat een belangrijk onderdeel bij het oefenen.

De woordplaten

De woordplaten gaan over verschillende thema’s die tijdens een schooljaar voorbij komen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw en de jaargetijden. In elke plaat zijn drie letters verborgen, die samen een woord vormen dat aansluit bij het thema. Daarnaast zijn er grapjes verwerkt en het paarse draakje Vlam. Dit prikkelt de kinderen om gelijk goed naar de nieuwe plaat te kijken. Er is bewust gekozen voor verschillende gerenommeerde illustratoren en thema’s, om kinderen in aanraking te brengen met verschillen tekenstijlen en goed aan te sluiten bij de persoonlijke interesse van elk kind.
De woordplaten zijn flexibel in te zetten en hebben geen vaste volgorde. Dit geeft je de vrijheid om de thema’s te gebruiken wanneer je wilt.

De aanpak

Aan de hand van een voorleesverhaal en een groepsgesprek over de plaat, worden de kinderen uitgedaagd om nieuwe concrete, maar ook abstracte woorden te leren.

De kinderen oefenen vooral mondeling. Hierdoor wordt actief gebruik van woorden in goedlopende zinnen gestimuleerd. Omdat de woorden niet zijn afgedrukt, moeten de leerlingen zelf actief bedenken om welke woorden het gaat.

Het leren van woordbetekenissen in de context van een verhaal of bepaalde situatie maakt het makkelijker de woorden te onthouden of zelf te gebruiken. Zowel het taalbegrip als de taalproductie wordt zo verbeterd. Daarnaast wordt ook de woordenschat uitgebreid.

De woorden van de detailafbeeldingen aan de zijkant van de platen zijn in de handleiding fullcolour opgenomen. Zo kunnen deze woordenschatwoorden spelenderwijs worden herhaald tijdens het zelfstandig werken (denk aan memory of raad je plaatje).

Het woordenschatpakket

Is je interesse voor het woordenschatpakket voor logopedisten en het NT2-onderwijs gewekt of heb je nog vragen? Bel (030 – 7431066) of mail (info@actieflerenlezen.nl) ons dan. We helpen je graag!