Spelling is een vaardigheid waarvoor in groep drie een goede basis wordt gelegd. Bij Actief Leren Lezen® gaan we ervan uit dat leerlingen vooral leren spellen door te oefenen. Dit gebeurt niet alleen tijdens de spellinglessen, maar op nog veel meer momenten gedurende de week. Op deze manier leren de kinderen een actieve spellinghouding.

Het nadenkertje

Het nadenkertje helpt leerlingen om het spellen van woorden altijd op dezelfde manier te benaderen. Eerst luisteren, dan nazeggen, vervolgens het woord – of de zin – in stukjes hakken, dan opschrijven en tot slot nakijken wat je hebt opgeschreven. Door altijd volgens dit principe te werken, wordt spelling een bewust proces en zullen kinderen niet meer klakkeloos maar wat opschrijven.

 

nadenkertje - rulpmiddelbij spelling bij Actief Leren Lezen

De werkboeken voor spelling

Na vijf weken leesonderwijs starten de kinderen met het spellen van woorden. Hierbij worden woorden gebruikt die de leerlingen ook al hebben geleerd bij het lezen. Voor de spellingopdrachten kunnen de leerlingen de drie werkboeken gebruiken die bij de methode horen. Hieronder zie je een voorbeeld van een deel van een pagina uit het werkboek voor spelling, waar de leerlingen de woorden eerst naschrijven en daarna elk woord drie keer opschrijven.

werkschrift spelling actief leren lezen


Nieuwsgierig naar dit onderdeel?

Benieuwd naar het materiaal van 'Spelling'? Bekijk dan nu de digitale zichtzending door op de onderstaande button te klikken!

Bekijk de zichtzending