Woordenschat voor NT2-onderwijs

Iedere leerkracht weet hoe belangrijk het is dat kinderen een goede woordenschat hebben. Hierdoor hebben kinderen een grotere kans om ook succesvol begrijpend te lezen. Daarom is het juist voor NT2-kinderen zo belangrijk goed woordenschatonderwijs aan te bieden en themawoorden betekenisvol te blijven herhalen, zodat de woorden kunnen beklijven.

De woordplaatboeken

De woordplatenboeken bevatten 42 thematische woordplaten. Thema’s die tijdens een schooljaar voorbij komen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw en de jaargetijden, zijn in de methode opgenomen en geven een goed beeld van de Nederlandse cultuur. In elke plaat zijn drie letters verborgen, die samen een woord vormen dat aansluit bij het thema. Daarnaast zijn er grapjes verwerkt en het paarse draakje Vlam. Dit prikkelt de kinderen om gelijk goed naar de nieuwe plaat te kijken. Er is bewust gekozen voor verschillende gerenommeerde illustratoren en thema’s, om kinderen in aanraking te brengen met verschillen tekenstijlen en goed aan te sluiten bij de persoonlijke interesse van elk kind.
Aan de hand van een voorleesverhaal en een groepsgesprek over de plaat, worden de kinderen uitgedaagd om nieuwe concrete, maar ook abstracte woorden te leren.

De aanpak

De kinderen oefenen vooral mondeling. Hierdoor wordt actief gebruik van woorden in goedlopende zinnen gestimuleerd. Omdat de woorden niet zijn afgedrukt, moeten de leerlingen zelf actief bedenken om welke woorden het gaat.
Het leren van woordbetekenissen in de context van een verhaal of bepaalde situatie maakt het makkelijker de woorden te onthouden of zelf te gebruiken. Zowel het taalbegrip als de taalproductie wordt zo verbeterd. Daarnaast wordt ook de woordenschat uitgebreid.

De woorden van de detailafbeeldingen aan de zijkant van de platen zijn in de handleiding fullcolour opgenomen. Zo kunnen deze woordenschatwoorden spelenderwijs worden herhaald tijdens het zelfstandig werken. Denk aan memory of raad je plaatje. Het herhalen van de woorden is de meeste effectieve manier om ze aan te leren. Bij alle zelfstandig naamwoorden worden altijd de lidwoorden genoemd.

Het woordschatpakket

Het woordenschatpakket bestaat uit:
– Een handleiding met 42 voorleesverhalen, een omschrijving van de lessen voor de leerkracht, extra woorden passend bij de themaplaat en kopieerbladen met detailafbeeldingen.
– Woordplaatboeken voor elk kind
– Digitale woordplaten

 

Onderwijs-expert Luc Koning zegt hierover: ‘Heel bijzonder aan deze methode is dat men met de andere (dan de technische) delen van de methode pre-teaching uitvoert voor het onderwijs in groep 4 en verder. In het onderdeel Woordenschat komen mondeling de woorden voor die na groep drie bij het voortgezet lezen gelezen gaan worden. Op die manier bouwen kinderen woordenschat op en kan het hen helpen bij het leren lezen van de vele woordtypen van het voortgezet lezen.’


Nieuwsgierig naar deze methode?

Benieuwd naar het materiaal van Woordenschat? Vraag dan nu een zichtzending aan!

Bestel de zichtzending