Wist je dat ….

 • Actief Leren Lezen door leerkrachten, voor leerkrachten is gemaakt?
 • En dat je dit merkt in de hulp die je krijgt?
 • Er een helpdesk met deskundigen is, die echt helpt bij elke vraag die je hebt? En dan bedoelen we ook echt elke vraag!
 • Wij een adviesraad hebben die door het jaar heen scholen bezoekt?
 • Aan de hand van de feedback die we daar uit krijgen onze methodiek continue door ontwikkelen?
 • Wij daarom de handleidingen behorend bij onze methodiek bewust in mappen hebben zitten?
 • Actief Leren Lezen makkelijk in gebruik is?
 • Dit voor invallers ook gemakkelijk te doen is?
 • Je als leerkracht echt weer de regie hebt?
 • De instructiemomenten kort en doelgericht zijn?
 • Je ruimte en tijd hebt om écht de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen en aan te sluiten op hun onderwijsbehoeftes?
 • Er ook ruimte is om de leerlingen spelenderwijs de letters te laten oefenen?
 • Actief Leren Lezen alle aandacht geeft aan het leesbegrip en het leesplezier?
 • Leerlingen daardoor steeds meer gaan lezen?
 • De toets resultaten van Actief Leren Lezen in het eerste jaar van implementatie op het landelijk gemiddelde liggen?
 • We je in dat eerste jaar met de implementatie natuurlijk bijstaan?
 • Gebruikers echt heel enthousiast zijn over Actief Leren Lezen en hun ervaringen graag met jullie delen?
 • Een aantal scholen open staan voor jullie vragen?
 • Dat je als nieuwe school deze scholen vrijblijvend een bezoek kunt brengen?
 • We jullie graag met elkaar in contact brengen?
 • We een besloten facebookgroep hebben waar gebruikers van Actief Leren Lezen actief op zijn?
 • Hier vragen, tips en materialen gedeeld worden?
 • Elke gebruiker van Actief Leren Lezen lid kan worden van deze groep?
 • We een inscholing Actief Leren Lezen voor nieuwe leerkrachten hebben?
 • Dit dus betekent dat bij personeelswisselingen in groep 3 wij klaar staan om nieuwe leerkrachten goed voor te bereiden voor het nieuwe jaar?
 • We ook nog divers ander aanbod hebben voor na- en bijscholing?
 • Je deze in kunt zien op kluitmanacademie.nl.
 • Actief Leren Lezen voordelig is in aanschaf?
 • Je voor de aanschafprijs 150 leesboeken met leesvragen, een methodiek technisch lezen, een begrijpend lezen, woordenschat en spelling krijgt?
 • Het aantal leesboeken met vragen elk jaar wordt uitgebreid?
 • Er zoveel verschillende boeken in het pakket zitten, dat er voor elke leerling leuke boeken te lezen zijn?
 • Je altijd onze adviseurs uit kunt nodigen voor een persoonlijk gesprek bij jou op school?
 • We ook een vrijblijvende, op jullie school gerichte, persoonlijke offerte kunnen maken?