Webinar Woordenschat en begrijpend lezen – Maak kennis met Actief Leren Lezen 3 maart 2021

Op woensdag 3 maart 2021 organiseert Actief Leren Lezen een webinar waarin woordenschat en begrijpend lezen centraal staan.

Begrijpend lezen is heel belangrijk, want het leert je om niet alleen de woorden te lezen maar ze ook goed te interpreteren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, op het moment dat ze leren lezen, ook meteen begrijpend leren lezen. Als je hen leert om tijdens het technisch lezen meteen ook de tekst te begrijpen dan wordt dit een gewoonte die ze nooit meer loslaten en waar ze hun leven lang profijt van hebben.

Maar hoe leer je kinderen begrijpend lezen als ze nog niet zoveel woorden kunnen lezen? Wat is de invloed van de woordenschat van een kind op het tekstbegrip? Hoe kun je op een actieve manier werken aan woordenschat en begrijpend lezen zonder dat het droge en saaie lessen worden? Op dit soort vragen (en nog veel meer!) gaan we uitgebreid in.

Dat doen we met onze eigen leesspecialisten, maar ook met vooraanstaande gastsprekers die vanuit hun expertise een bijdrage leveren. Ook vertellen we je hoe de leesmethode Actief Leren Lezen precies in in elkaar zit en hoe kinderen met deze methode goed en met begrip en plezier leren lezen.

Gastspreker webinar 3 maart

Roel van Steensel

Roel van Steensel

Roel van Steensel werkt op de Erasmus Universiteit Rotterdam als universitair docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en op de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar Leesgedrag.

Hij onderzoekt de lees- en schrijfontwikkeling in verschillende fasen van de schoolloopbaan van kinderen. Zo onderzoekt hij onder andere de gezinsgerichte stimulering van de geletterde ontwikkeling van jonge kinderen, de rol van digitale media bij de geletterde ontwikkeling van jonge kinderen, de rol van vaders in de geletterde ontwikkeling van jonge kinderen, leesmotivatie en de effecten van leesstrategie-instructie.

Het webinar duurt van 15.30 uur tot 16.30 uur en biedt voldoende ruimte tot het stellen van vragen.

Is jouw interesse gewekt? Meld je dan snel aan via onderstaand contactformulier. Je kunt je opgaven tot 3 maart om 11.00 uur.

maak kennis met actief leren lezen 3 maart 2021

 


    Ja, ik wil graag deelnemen aan het ‘Maak kennis met Actief Leren lezen' Webinar over woordenschat en begrijpend lezen op 3 maart 2021 van 15:30 tot 16:30 uur.

    Dit zijn mijn gegevens: