Technisch lezen

Technisch lezen in groep drie

Technisch lezen in groep vier

 

Technisch lezen in groep drie

Als kinderen leren lezen, ontdekken ze de letters en komen ze erachter hoe je deze letters kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren Lezen® lezen de leerlingen al vanaf de eerste les korte zinnetjes. Aan het eind van de eerste week lezen ze zelfs al hun eerste verhaal.

Technisch lezen met Raf en PipPip en Raf

In de eerste les van het eerste lesboek maken de leerlingen kennis met Pip en Raf. Deze twee figuren komen regelmatig terug in de teksten in de lesboeken en in de woordenschatlessen. Daarom bieden we de letters van ‘Pip en Raf’ als eerste aan.

Woordtorentjes

Gedurende de lessen voor technisch lezen besteden we veel aandacht aan het correct (her)kennen van de letters en het uitspreken ervan. Ook wordt er veel geoefend met het zo snel mogelijk combineren van deze letters tot woorden en zinnen.

Om dit te bereiken gebruiken we woordtorentjes®. In onderstaande afbeelding van twee pagina’s uit het lesboek zie je  hoe er gebruik wordt gemaakt van deze woordtorentjes om het clusteren van de letters en het vlot lezen van de woorden aan te leren en te oefenen.

Ook zie je dat er in de lesboeken alleen af en toe kleine illustraties worden gebruikt. Op deze manier kan het lezen van letters, woorden en zinnen worden geoefend zonder afleiding of het sturen in een bepaalde richting.

In de video hieronder vertelt leerkracht van groep 3 Lenie Mijnans over haar ervaringen met woordtorentjes in de klas. Daarna zie je hoe 2 leerlingen met de woordtorentjes oefenen.

Differentiatie bij technisch lezen

Aan het begin van groep drie is voor leerkrachten vaak nog niet duidelijk wat het leesniveau van de kinderen is.  In de handleiding van Actief Leren Lezen wordt daarom de tip gegeven om aan het begin van het schooljaar eerst twee weken met alle kinderen in groep drie dezelfde stof te behandelen.

Vrij vroeg in het schooljaar wordt het leesniveau van de leerlingen getoetst. Op deze manier kun je zo snel mogelijk beginnen met aanbieden van remediëring of extra verdiepende lesstof.

De kinderen die vlot en goed kunnen lezen beginnen eerder dan de andere kinderen met het lezen van de boekjes uit de boekenkast van Actief Leren Lezen. Als de leerlingen een boekje uithebben beantwoorden ze hierna vragen over het verhaal in het boekje. In het begin doen de kinderen dit mondeling en later schriftelijk. Het beantwoorden van deze vragen gebeurt altijd in hele en correcte zinnen.

actief leren lezen lesboek technisch lezen

Actief Leren Lezen Technisch Lezen Lesboek 1

 

Tempolezen bij Actief Leren Lezen

Bij Actief Leren Lezen wordt er niets gedaan aan het lezen onder tijdsdruk (het tempo-lezen). We vinden namelijk dat kinderen eerst goed moeten kunnen lezen, zonder dat er op het leestempo wordt gelet. Het oefenen met tempo-lezen zorgt voor onnodige druk en stress, wat niet bevorderlijk is bij het goed leren lezen.

In de praktijk zien we dat het oefenen met tempo-lezen ook helemaal niet nodig is. Kinderen die eerst zonder tijdsdruk goed leren lezen, gaan in de loop van de tijd vanzelf sneller lezen. Ze lopen dan qua snelheid helemaal niet achter op hun leeftijdsgenoten die hebben leren lezen met andere leesmethodes. Het enige verschil is dat kinderen die leren lezen met Actief Leren Lezen veel minder stress ervaren en dat komt het leesplezier ten goede.

Technisch lezen in groep vier

Voor het onderdeel technisch lezen zijn er ook lesboeken voor groep vier beschikbaar. Deze lesboeken hebben dezelfde opzet als de boeken voor groep drie en gaan door waar de lesboeken van groep 3 zijn gestopt. De teksten zijn aangepast aan het stijgende leesniveau van de leerlingen.

Het lespakket voor Technisch lezen in groep vier bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor elke leerling:

  • 2 lesboeken;
  • 1 Doeboek met verwerkingsopdrachten.

Voor de leerkracht:

  • 1 handleiding voor technisch lezen;
  • 1 handleiding voor het Doeboek.

 


Nieuwsgierig naar deze methode?

Benieuwd naar het materiaal van ? Vraag dan nu een zichtzending aan!

Bestel de zichtzending