Technisch lezen

In groep 3

Bij het leren lezen ontdekken kinderen als eerst de letters. Ze komen erachter hoe je deze letters kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren Lezen® lezen de leerlingen al vanaf de eerste les korte zinnetjes. Aan het eind van de eerste week lezen ze zelfs al hun eerste verhaal.

Pip en Raf

In de eerste les van het eerste lesboek maken de leerlingen kennis met Pip en Raf. Deze twee figuren komen regelmatig terug in de teksten in de lesboeken en in de woordenschatlessen. Daarom bieden we de letters van ‘Pip en Raf’ als eerste aan.

Woordtorentjes

Gedurende de lessen voor technisch lezen besteden we veel aandacht aan het correct (her)kennen van de letters en het uitspreken ervan. Ook wordt er veel geoefend met het zo snel mogelijk combineren van deze letters tot woorden en zinnen.


Om dit te bereiken gebruiken we woordtorentjes®. In onderstaande afbeelding van twee pagina’s uit het lesboek zie je hoe er gebruik wordt gemaakt van deze woordtorentjes om het clusteren van letters en het vlot lezen van woorden aan te leren en te oefenen.


Ook zie je dat er in de lesboeken slechts af en toe kleine illustraties worden gebruikt. Op deze manier kan het lezen van letters, woorden en zinnen worden geoefend zonder afleiding of het sturen in een bepaalde richting.


In de video hieronder vertelt leerkracht van groep 3 Lenie Mijnans over haar ervaringen met woordtorentjes in de klas. Daarna zie je hoe 2 leerlingen met de woordtorentjes oefenen.

Differentiatie bij technisch lezen

Aan het begin van groep 3 is voor leerkrachten vaak nog niet duidelijk wat het leesniveau van de kinderen is. In de handleiding van Actief Leren Lezen geven we daarom de tip om aan het begin van het schooljaar eerst twee weken met alle kinderen in groep 3 dezelfde stof te behandelen.


Het leesniveau van de leerlingen wordt al vrij vroeg in het schooljaar getoetst. Op deze manier kun je snel beginnen met aanbieden van remediëring of extra verdiepende lesstof.


De kinderen die vlot en goed kunnen lezen beginnen eerder dan de andere kinderen met het lezen van de boekjes uit de boekenkast van Actief Leren Lezen. Als de leerlingen een boekje uit hebben beantwoorden ze hierna vragen over het verhaal. In het begin doen de kinderen dit mondeling en later schriftelijk. Het beantwoorden van deze vragen gebeurt altijd in hele en correcte zinnen.

Actief Leren Lezen Technisch Lezen Lesboek 1

Tempo-lezen bij Actief Leren Lezen

Actief Leren Lezen besteedt geen aandacht aan het lezen onder tijdsdruk (het tempo-lezen). We vinden namelijk dat kinderen eerst goed moeten kunnen lezen, zonder dat er op het leestempo wordt gelet. Het oefenen met tempo-lezen zorgt voor onnodige druk en stress, wat niet bevorderlijk is bij het goed leren lezen.

In groep 4

Ook voor het technisch lezen in groep 4 is er mooi materiaal beschikbaar. Deze lesboeken voor technisch lezen hebben in groep 4 dezelfde opzet als onze boeken van groep 3. De leerlingen leren nieuwe woordsoorten en letterclusters door het lezen van mooie, grappige en spannende teksten. Het verkrijgen van technische leesvaardigheid is daardoor geen saaie oefening, maar een leuke en betekenisvolle leeservaring.


Actief Leren Lezen werkt met differentieerbare lesboeken. We bieden binnen onze leesmethode de ruimte om opdrachten aan te passen aan de leerling. Zo kunnen snelle leerlingen op hun eigen tempo verder, terwijl leerlingen die wat meer tijd nodig hebben kunnen oefenen met extra opdrachten.


Als leerkracht biedt Actief Leren Lezen je de ruimte om je eigen vaardigheden en intuïtie in te zetten. We hebben een uitgebreide handleiding vol suggesties, en we bieden leerkrachten de ruimte om de methode te gebruiken op een manier die past bij hun lesgeefstijl en hun leerlingen. Zo kun je echt je vak uitvoeren op een manier die bij je past.


Het lespakket voor Technisch lezen in groep 4 bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor elke leerling:

• 2 lesboeken;

• 1 doeboek met extra verwerkingsopdrachten.

Voor de leerkracht:

• 1 handleiding voor technisch lezen;

• 1 handleiding voor het doeboek.

Kennismaken met onze leesmethode?

Willen jij en je collega’s weten wat Actief Leren Lezen precies inhoudt? We nodigen je uit om Actief Leren Lezen eens van dichtbij te bekijken door een zichtzending aan te vragen.


Na het invullen van het formulier krijg je een pakket toegestuurd waarmee je een heel goed beeld krijgt van Actief Leren Lezen. Ook kun je met de zichtzending onze methode gemakkelijk in je klas uitproberen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij houden niet van spam.

“Actief Leren Lezen is een lesmethode waarin de tekst centraal staat.”

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Driebergseweg 2

3708 JB Zeist

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2024 Actief Leren Lezen