Samen op pad met de Schrijfvriend

 

schrijfvriend - samenwerking met actief leren lezen

Actief Leren Lezen heeft een nieuwe vriend: de Schrijfvriend. De Schrijfvriend maakt de schrijfmethode ‘Aan Boord’.

Onze samenwerking is ontstaan omdat leren lezen, spellen en schrijven met elkaar verbonden zijn. Ze kunnen elkaar versterken.

Onze visies sluiten naadloos op elkaar aan:

  • Duidelijke, doelgerichte instructies vormen de basis.
  • Door structuur en een rustige uitstraling zijn kinderen actief betrokken bij hun leerproces en ervaren ze dat ze met plezier en zelfvertrouwen leren lezen en schrijven.
  • Ieder kind leert in zijn of haar eigen tempo. Daarom bieden we effectieve differentiatiemogelijkheden. Het doel is niet om een methode in een leerjaar af te krijgen, maar om kinderen goed te leren lezen en schrijven.
  • De leerkracht doet er toe. Hij of zij moet iedere dag de ruimte voelen om alle kinderen te kunnen observeren in het leerproces en het aanbod daarop te kunnen aansluiten.

Samen willen we ons blijven ontwikkelen. Dit doen we door intensief betrokken te zijn bij wat er in de klas gebeurt, door naar elkaar te luisteren en door onze expertise met elkaar te delen.

De Schrijfvriend aan het woord:

Leren lezen en leren schrijven zijn twee verschillende processen. Ze lopen niet synchroon maar ze zijn complementair aan elkaar. Het leren lezen richt zich onder andere op de visuele waarneming en herkenning van de letters, terwijl het leren schrijven zich richt op  het fijn-motorisch vaardig worden van de lettervormgeving. Om de schrijfvaardigheid te automatiseren is veel oefening en herhaling op papier nodig. Een geautomatiseerd handschrift aanleren  betekent dat een kind kan schrijven ‘zonder erbij te hoeven nadenken’.  Het is logisch dat het tempo waarin kinderen leren schrijven niet gelijk op kan gaan met het tempo waarin kinderen leren lezen en spellen.

Actief Leren Lezen en de schrijfmethode “Aan Boord” hebben allebei een eigen methodiek ontwikkeld waarin het lees- en schrijfplezier van kinderen voorop staat. Beide methodieken zijn complementair aan elkaar en uitdagend voor de kinderen. Kinderen krijgen op deze manier de kans om in hun eigen tempo lees- en schrijfvaardig te worden. Onze gezamenlijke aanpak zorgt voor gemotiveerde kinderen en voor gemotiveerde leerkrachten die met plezier lesgeven.

Voor de leerkrachten geven wij duidelijke kaders en structuur die ruimte geeft om de lessen zelf vorm te geven. De lessen sluiten hierdoor goed aan bij het niveau en de interesses van de kinderen. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om tegelijkertijd aandacht te geven aan de individuele ontwikkeling van elk kind. Door ieder kind in zijn eigen tempo te leren lezen en schrijven wordt zijn of haar zelfstandigheid en  zelfvertrouwen om te leren versterkt. Dit legt de basis voor succesvol leren op school en een actieve deelname aan onze samenleving.

Op naar een mooie samenwerking!