Vorig jaar is gemeten hoe het met de vaardigheid begrijpend lezen gaat in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Onder regie van de Inspectie van het Onderwijs is hier een peiling over uitgevoerd. Zoals we natuurlijk al wisten, blijkt hier ook uit dat leesplezier en leeszelfvertrouwen bijdragen aan een grotere leesvaardigheid.

Minder goede resultaten

De laatste keer dat deze peiling werd uitgevoerd was in 2011-2012. De leerlingen haalden toen iets betere resultaten. Stichting Lezen wijst er op dat in 2020-2021 veel thuisonderwijs werd gegeven. Leerlingen kregen daardoor niet hetzelfde onderwijs als normaal. Dit speelt mogelijk een rol in het kelderen van de resultaten, maar leesvaardigheid staat hoe dan ook onder druk. Actief Leren Lezen (ALL) signaleert die problemen natuurlijk ook, want deze trend is al langer zichtbaar.

De peiling Leesvaardigheid laat een logisch, maar belangrijk resultaat zien. Leerlingen die vaker voor hun plezier lezen en meer vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid zijn vaardiger in begrijpend lezen. Het is (helaas) een wisselwerking: kinderen die beter lezen, vinden lezen vaak ook leuker en hebben er meer zelfvertrouwen in. Hierom legt ALL veel nadruk op het leesplezier en leeszelfvertrouwen in de methode, voor kinderen van alle niveaus.

Leesplezier bij ALL

Natuurlijk is één van de speerpunten van onze methode dat de teksten leuk zijn om te lezen. We bieden diverse, mooie en rijke teksten aan. Zo leren kinderen vanaf de eerste week aan dat lezen niet zomaar iets is wat je moet leren, maar dat het een middel is om plezier te hebben.

Zelfvertrouwen bij ALL

Het is belangrijk voor ons dat álle leerlingen een leuke leesles met succeservaringen hebben. Daarom delen we leerlingen niet in op niveau. Zo’n verdeling kan kinderen al bij voorbaat het signaal geven dat ze iets niet goed kunnen, en dat neemt veel leeszelfvertrouwen weg. Wij willen die druk vermijden bij kinderen die nog moeten ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. Bij ALL werken alle kinderen daarom met hetzelfde materiaal. Voor kinderen bij wie het leesproces wat langzamer verloopt, is er de ruimte voor extra ondersteuning, zodat ook die leerlingen met vertrouwen merken dat ze mee kunnen komen met de lessen, dat ze de teksten goed begrijpen en dat ze ervan genieten!

Meer weten over Actief Leren Lezen? Bel of mail ons voor meer informatie of vraag een zichtzending aan.

Delen op social media