Actief Leren Lezen op gemengde scholen

Intern onderzoek wijst uit dat ook gemengde scholen met NT2- en NT1-leerlingen blij zijn met Actief Leren lezen. De leerkrachten die op deze scholen werken vinden de belangrijkste voordelen van de methode dat de methode alle taal- en leesonderdelen bevat en dat het een methode is zonder toeters en bellen. Maar er zijn meer voordelen voor gemengde scholen.

De lessen van Actief Leren Lezen hebben een overzichtelijke structuur met een duidelijke fasering. Er is een korte en bondige instructie. Dit vinden deze scholen voor hun leerlingen van groot belang. Actief Leren Lezen is een totaalpakket met alle taal- en leesonderdelen: technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en leesmotivatie. ‘Het accent ligt op lezen én taal, juist heel goed voor onze taalzwakke leerlingen’, zeggen de scholen.

‘De leerlingen lezen met plezier en begrijpen wat ze lezen’, klinkt het. De boekenkast met al die aantrekkelijke leesboeken is een onmisbaar en motiverend onderdeel hierbij. Leren lezen is zo vanaf de start leuk.

Leerkrachten kunnen de methode flexibel inzetten. Ruimte dus voor eigen invulling, afhankelijk van wat hun NT1- en NT2-leerlingen nodig hebben.

Ook differentiatie is goed mogelijk, er kan aangesloten worden bij de behoeften van leerlingen. Daarnaast is er veel tijd voor herhalen, maar ook de mogelijkheid tot uitdagen. Leerkrachten van gemengde scholen, met vaak grote verschillen tussen de leerlingen, vinden dit bijzonder prettig.

Met Actief Leren Lezen wordt in eerste instantie kennis getoetst onder het motto: ‘Eerst goed en dan snel’.

Wil je nadere informatie of contact opnemen met een gemengde school die werkt met Actief Leren Lezen? Mail ons (info@actieflerenlezen.nl) en wij beantwoorden al je vragen!