Nieuwe digitale lessenserie beschikbaar

Onderwijs op afstand

Nu de scholen langer dicht moeten blijven, wordt de uitdaging om als school goed onderwijs op afstand te bieden groter. Zeker het onderwijs aan kinderen die net leren lezen. Om onze scholen zo goed mogelijk te ondersteunen, bieden we een nieuwe lessenserie aan van wederom vijf digitale instructies.

Kriebelbeestjes

We hebben deze tweede lessenserie gekozen voor het thema ‘kriebelbeestjes’, omdat we het belangrijk vinden om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de huidige belevingswereld van de kinderen. Door ze te stimuleren om goed te kijken naar de  de allerkleinste diertjes om hen heen, hopen we dat ze zo worden geprikkeld om op hun balkon, tuin of op een stille veilige plek in de natuur dichtbij huis een heel nieuwe wereld te ontdekken.

Verschillende vakgebieden

Naast aandacht voor woordenschat, komen ook de vakgebieden technisch lezen, spelling, creatief schrijven en begrijpend luisteren aan bod. Bij elke les krijgen de kinderen een verwerkingsopdracht, zodat ze actief aan de slag kunnen gaan met het thema, op zijn of haar eigen niveau.

Actief betrokken kinderen die met plezier en begrip goed technisch leren lezen blijft onze missie, ook nu de kinderen helaas langer thuis moeten blijven.

Alle scholen die werken met Actief Leren Lezen ontvangen een linkje via de mail, waarmee ze heel simpel de lessen kunnen delen met de kinderen, ouders en/of verzorgers.