Goed leesonderwijs wordt verzorgd door goede leerkrachten: leerkrachten die weten hoe ze hun leerlingen actief en met plezier goed kunnen leren lezen. Keuzes durven maken in het aanbod vanuit de methode die je gebruikt of kiezen voor een methode die beter aansluit bij de visie op lezen is daarvoor nodig.

Wil jij meer leren over effectief leesonderwijs en over hoe je keuzes kunt maken in het aanbod? Actief Leren Lezen verzorgt een training waarmee je aan het eind van de middag precies weet welke volgende stap jij kunt zetten om je leesonderwijs te versterken.

Tijdens de training doe je kennis op over leesontwikkeling en voorwaarden voor effectief leesonderwijs, waardoor je de juiste keuzes kunt maken met betrekking tot het leesonderwijs aan jouw leerlingen.
De cursus zal gegeven worden voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Voor wie

Leerkrachten, IB-ers, leescoördinatoren en taalcoördinatoren die het leesonderwijs effectiever willen leren vormgeven.

Gebruik je de methode Actief Leren Lezen al n wil je leren hoe je de methode beter kunt inzetten?  Dan zijn onze digitale inspiratiemiddagen meer iets voor jou.

Wanneer

Woensdag 5 oktober 2022, 12:30 – 16:00 uur.

Waar

In de omgeving van Utrecht.

Kosten

€ 195 per deelnemer. De prijs is exclusief btw.

Over de trainer

marjolein van oenen training visie op goed leesonderwijsDe training wordt verzorgd door Marjolein van Oenen. Marjolein is zelfstandig onderwijsadviseur. Zij helpt besturen en scholen door het hele land bij het vormgeven en uitvoeren van het leesbeleid. Marjolein stond, voordat zij afstudeerde bij de Master Onderwijskunde, zelf jarenlang voor de klas en weet als geen ander wat daarbij komt kijken. Het vakmanschap van de leerkracht versterken is haar belangrijkste doelstelling.

Programma

12:30 uur: Welkom en introductie
Door middel van een leesbevorderende activiteit maak je kennis met alle deelnemers.

12:45 uur: Inleiding op leesonderwijs
Aan de hand van enkele feiten, fabels en stellingen bespreken we de basis van het leesonderwijs

13:15 uur: Onderzoeksresultaten leesonderwijs
We bespreken de resultaten van onder andere het PISA-onderzoek en het PIRLS-onderzoek. Daarnaast gaan we in op de mogelijke oorzaken (denk bijvoorbeeld aan de veranderende maatschappij, de verkaveling van het taalleesonderwijs en de rol van methodes).

13:30 uur: De bouwstenen van goed leesonderwijs
Door middel van een opdracht en een presentatie doe je meer kennis op over technisch en begrijpend lezen. Wat zegt de vakliteratuur hierover?

13:45 uur: Doelen
We bespreken de rol van kerndoelen, referentieniveaus en methodedoelen. Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

14:00 uur: Pauze

14:15 uur: Vervolg
Door middel van een leesbevorderende activiteit starten we weer samen op.

14:30 uur: Gastspreker
Een gastspreker vertelt over haar ervaringen. Hoe is het om regie te hebben over het eigen handelen, om het leesplezier terug te brengen, leerlingen actief met teksten aan de slag te laten gaan en te werken vanuit veiligheid, vertrouwen en succeservaringen?
De nadruk ligt hierbij op het tempo waarmee de letters worden aangeleerd en het loslaten van werkjes in werkboeken.

15:00 uur: Toepassingen voor jouw lespraktijk
Aan de hand van een aantal veelgebruikte leesmethodes bespreken we mogelijke toepassingen voor de lespraktijk.

15:45 uur: Ruimte voor vragen

16:00 uur: Afronding

Aanmelden kan via onderstaand formulier of bij annemiek@actieflerenlezen.nl


    Inschrijven