Interactief voorlezen bevordert de leesmotivatie van nieuwkomers in de klas, ook bij oudere kinderen. Dat blijkt uit de scriptie die de Vlaamse Thibaut Duthois schreef voor zijn studie Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. Hij deed onderzoek naar interactief voorlezen aan anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse OKAN-onderwijs (NT2-onderwijs). Het onderzoek leverde hem een eervolle vermelding bij Scriptieprijs Leesbevordering op.

Door de klas actief bij het verhaal te betrekken ontstaan er open gesprekken, over het verhaal maar ook over de leerlingen zelf. Omdat deze scholieren input van klasgenoten krijgen, leren zij veel van elkaar en zijn zij op een ongedwongen manier bezig met hun taalontwikkeling. De lesstof sluit op deze manier gemakkelijker aan hun leefwereld, geeft bijbehorende context en verbetert het groepsgevoel in de klas.

In een interview met Lezen.nl vertelt Duthois dat het onderzoek een vervolg is op zijn bachelorproef.

“Toen was de onderzoeksvraag: hoe doe je aan leesbevordering bij anderstalige nieuwkomers? Bij de uitvoering botsten we al snel op het weerbarstige feit dat er geen verhalen op maat beschikbaar waren voor anderstalige nieuwkomers – zij moesten het doen met kinderboeken. Weinig motiverend voor een Afghaanse of Oekraïense tiener.”

Duthois benadrukt in het interview dat de docent van de leesles een leesbeleving moet maken, daarbij is het volgens hem ook belangrijk om qua niveau hoog in te zetten. Als Actief Leren Lezen zijn we natuurlijk een groot voorstander van actieve verwerkingen bij het lezen in de klas. Voorlezen en napraten over boeken is een zeer effectieve manier om de leesmotivatie op te krikken. Niet voor niets maken wij binnen de methode ruimte voor initiatieven als de lezen-is-leuk-kring en het samen met de leerkracht napraten over gelezen boeken met behulp van de verwerkingsopdrachten bij de Boekenkast.

“De maatstaf na een les interactief voorlezen is: wie is er het meest aan het woord geweest? Dat moeten de leerlingen zijn. Wees dus niet bang om veel stil te staan, pauzeer na maximaal een alinea en ga daarover in gesprek: over de woorden, een illustratie, de inhoud. En leg verbanden met hun leefwereld, laat ze erop reflecteren. Het verhaal is niet het doel maar het vertrekpunt voor een kwalitatief gesprek.”

Onderzoeken zoals die van Duthois laten maar weer zien hoe belangrijk het is om open te staan voor brede manieren van leesonderwijs, en aandacht te besteden aan lezen op een manier die de leerling onderdompelt. Zeker voor nieuwkomers, maar ook voor leerlingen zonder NT2-achtergrond is voorlezen een prachtige manier om te motiveren en om actief bezig te zijn met de taal- en leesontwikkeling.

Delen op social media