Scholen die werken met Actief Leren Lezen zijn blij met hun keuze voor de methode. Dat blijkt uit het gebruikersonderzoek bij scholen die in het schooljaar 2019-2020 zijn gestart met onze leesmethode.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat zowel scholen met een homogene groep 3 als scholen met combinatiegroepen zeer tevreden zijn over Actief Leren Lezen.

Combinatiegroepen

Ongeveer de helft van de scholen die in 2019-2020 zijn gestart met Actief Leren Lezen werkt met één of meer homogene groepen 3. De andere helft werkt met combinatiegroepen (bijvoorbeeld een combinatie 3-4 of een combinatie 3-4-5). Bij de laatste groep scholen zien we opvallend vaak traditionele vernieuwingsscholen als Jenaplan-, Dalton- en Montessorischolen. We zien geen verschillen in tevredenheid over Actief Leren Lezen tussen beide groepen scholen. Met Actief Leren Lezen kan dus goed gewerkt worden in een homogene groep 3 en in een combinatiegroep 3-4 of 3-4-5.

 

Uitkomsten van het gebruikersonderzoek

 • Actief Leren Lezen ziet er volgens de scholen ‘veelbelovend’ uit, heeft een ‘frisse uitstraling’, zet in op ‘goed leren lezen’ en heeft een duidelijke opbouw.
 • Actief Leren Lezen  blijkt ‘een effectieve methode qua tijd’. De scholen vinden het een methode ‘zonder poespas’ en ‘zonder toeters en bellen, die kinderen alleen maar afleiden’.
 • Dat Actief Leren Lezen meerdere leerlijnen bevat, vinden scholen ook een groot pluspunt. Voor hen is Actief Leren Lezen is een ‘complete’ methode. Praktisch alle scholen werken ook met alle onderdelen van ALL.

Ervaringen met de onderdelen en het lesmateriaal

 • Het spreekt scholen aan dat bij Actief Leren Lezen de nadruk ligt op correct en vloeiend technisch leren lezen in plaats van op tempo-lezen. Kinderen kunnen na korte tijd al lezen. Dat motiveert enorm! De scholen vinden het prettig dat Actief Leren Lezen niet werkt met ‘kapstokwoorden’. De woordtorentjes® vinden ze heel fijn werken. Daarnaast spreken de woordrijtjes aan en ook de snelle aanbieding van de letters.
 • Ook ervaren scholen het onderdeel Begrijpend lezen als positief. Scholen vinden dit onderdeel goed en van een hoog niveau. Ook positief is dat Begrijpend lezen en Technisch lezen is geïntegreerd.
 • Vaak noemen de scholen ‘leesplezier’ als argument voor de keuze voor Actief Leren Lezen of ‘leesplezier én begrip’. De Boekenkast bij de methode vinden ze een belangrijk middel om de leesmotivatie en het leesplezier van de kinderen te stimuleren.
 • Scholen wijzen op de ‘leuke woordplaten’ bij het onderdeel Woordenschat. Ze ervaren dat de woordenschat met dit onderdeel ook daadwerkelijk wordt uitgebreid.

Overige resultaten gebruikersonderzoek

 • Dat Actief Leren Lezen  goed past bij de organisatievorm die de school gebruikt, wordt ook als positief ervaren. Een school met bijvoorbeeld een 2-3-combinatie, een Jenaplanschool met stamgroepen, een school met niveaugroepen of een school met een circuit-aanbod, ze kunnen er allemaal mee uit de voeten.
 • Scholen die kinderen willen laten starten met lezen als ze eraan toe zijn, geven aan dat dit met Actief Leren Lezen goed mogelijk is. De kinderen leren lezen op eigen niveau en in hun eigen tempo.
 • Ook vinden scholen dat het prettig is dat Actief Leren Lezen niet thematisch is. Daardoor kunnen ze hun eigen thema’s kiezen en de methode daaraan koppelen.
 • Met Actief Leren Lezen ervaren scholen  ‘ruimte’ voor eigen inbreng en om ‘spelenderwijs’ aan de slag te gaan.
 • Uitgeverij Kluitman Educatief vindt het belangrijk dat er korte lijnen zijn naar de scholen. Dat wordt door scholen erg gewaardeerd. Ruim meer dan de helft van de scholen maakt gebruik van de helpdesk als ze een vraag hebben. Ze zijn over dit contact zeer positief.

Wensen en tips

Bij het gebruikersonderzoek hebben we gevraagd of de scholen nog tips hadden voor het team van Actief Leren Lezen of dat ze nog speciale wensen hadden. Deze tips hebben we zo veel mogelijk verwerkt. De wens om een lespakket te ontwikkelen voor leerlingen die nét wat meer moeite en begeleiding nodig hebben bij het technisch lezen, is gehonoreerd door het uitbrengen van een extra lesboek.

Verdere ontwikkeling van het programma voor technisch en begrijpend lezen voor de groepen 4-8 was ook een wens van de scholen. Voor groep 4 is begrijpend lezen intussen op de markt en is technisch lezen in het nieuwe schooljaar 2021-2022 voor groep 4 beschikbaar.

Meer digitalisering is eveneens een wens. Ook hiermee gaan we aan de slag!

 

Arend de Haan en Paul Stassen

(adviseurs Actief Leren Lezen)

Delen op social media