Module begrijpend lezen voor groep 4

Het lespakket voor begrijpend lezen groep 4 bestaat uit:

Voor elke leerling:

  • 1 lesboek
  • 2 werkboeken

Voor de leerkracht:

  • 1 handleiding begrijpend lezen groep 4
  • 1 Handleidingmap begrijpend lezen boekenkast groep 4

Voor de hele klas:

  • 1 boekenkast met 60 leesboeken, met verschillende AVI-niveaus.

Kosten lespakket begrijpend lezen groep 4 voor 25 leerlingen: € 2.415,-.