Luc Koning aan het woord over Actief Leren Lezen

Luc Koning is een orthopedagoog, auteur, leesspecialist, onderzoeker en directeur van het Pravoo-instituut.
De laatste jaren doet hij onder meer onderzoek naar de vraag: Hoe kun je gewoon goed leren lezen zonder dat het snel moet (het zogenaamde ‘racelezen’). In het ‘Werkboek Project Redzaamheidslezen’ schreef hij de volgende passage over Actief Leren Lezen en redzaamheidslezen.

“Bij Kluitman gaat het om Actief leren lezen. Actief leren lezen is een brede doelstellingenmethode, breder dan de titel vermoeden doet. Het is ook een methode voor de ontwikkeling van de woordenschat, begrijpend lezen en spelling.

In de eerste periode na de grote vakantie tot en met januari biedt de methode 4 toetsen. Het gaat dan steeds om een toetspagina in het leesboekje. Duidelijk is op die pagina aangegeven dat het een toets betreft. Op die toetspagina wordt de letterkennis gecontroleerd en het woord– en tekst lezen.

Het gaat bij al die 4 methodegebonden toetsen om een kwalitatieve analyse van het leesgedrag en niet om het tempolezen. Men investeert vooral in de leeskwaliteit.

Eind februari wordt er ook een langere leestekst aangeboden om de kwaliteit van het lezen van een langere tekst te onderzoeken. Ook hier worden geen tijdsnormen gehanteerd.

Als kinderen met leesvaardigheden groep 3 binnenkomen kan men een instaptoets afnemen die helpt om te bepalen in welke van de 180 lessen van de methode een kind in kan stappen.

Van de Citotoetsen stelt men voor om de AVI-toetsen te gebruiken als methode onafhankelijke toetsen.

Preteaching groep 4

Heel bijzonder van deze methode is dat men met de andere (dan de technische) delen van de methode preteaching uitvoert voor het onderwijs in groep 4 en verder. In het onderdeel Woordenschat komen mondeling de woorden voor die na groep 3 bij het voortgezet lezen gelezen gaan worden. Op die manier bouwen kinderen woordenschat op en kan hen helpen bij het leren lezen van de vele woordtypen van het voortgezet lezen.

Redzaamheidslezen

Voor het redzaamheidslezen betekent deze methode het volgende:

Actief leren lezen past goed in het redzaamheidsformat omdat dit de methode is met de minste snelheidsdwang. De DMT op de originele manier afnemen bij deze methode is af te raden.  De AVI-kaarten op de gewone manier af te nemen is ook af te raden omdat je bij de AVI-kaarten te veel fouten mag maken, terwijl de methode juist de nadruk legt op de nauwkeurigheid.

U hoeft, als u werkt met deze methode, niets inhoudelijks aan te passen. Als methode-onafhankelijke toets is de redzaamheidsvariant van de DMT het meest aansluitend. Daarbij is de instructie van die variant gericht op de nauwkeurigheid en zijn de normen gericht op –gewoon– lezen.

De methode bevat ook geen aparte herfstsignalering omdat toetsen van die aard in de methode zijn opgenomen.”

Bron: Werkboek project Redzaamheidslezen (Pravoo-uitgave) – drs. Luc Koning

 

Vond je dit artikel interessant? Luister dan ook naar onze Podcast met Luc Koning

Delen op social media