Technisch lezen

Als kinderen leren lezen, ontdekken ze de letters en komen ze erachter hoe je deze letters kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren Lezen® lezen de leerlingen al vanaf de eerste les korte zinnetjes. Aan het eind van de eerste week lezen ze zelfs al hun eerste verhaal.

Technisch lezen met Raf en PipPip en Raf

In de eerste les van het eerste lesboek maken de leerlingen kennis met Pip en Raf. Deze twee figuren komen regelmatig terug in de teksten in de lesboeken en in de woordenschatlessen. Daarom worden de letters van ‘Pip en Raf’ als eerste aangeboden.

Woordtorentjes

Gedurende de lessen voor technisch lezen wordt er veel aandacht besteed aan het correct (her)kennen van de letters en het uitspreken ervan. Ook wordt er veel geoefend met het zo snel mogelijk combineren van deze letters tot woorden en zinnen.

Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van woordtorentjes®. In onderstaande afbeelding van twee pagina’s uit het lesboek kunt u zien  hoe er gebruik wordt gemaakt van deze woordtorentjes om het clusteren van de letters en het vlot lezen van de woorden aan te leren en te oefenen.

Ook ziet u dat er in de lesboeken alleen af en toe gebruik wordt gemaakt van kleine illustraties. Op deze manier kan het lezen van letters, woorden en zinnen worden geoefend zonder afleiding of het sturen in een bepaalde richting.

Bekijk deze video over het woordtorentje

Differentiatie bij technisch lezen

Aan het begin van groep drie is voor leerkrachten vaak nog niet duidelijk wat het leesniveau van de kinderen is.  In de handleiding van Actief Leren Lezen wordt daarom de tip gegeven om aan het begin van het schooljaar eerst twee weken met alle kinderen in groep drie dezelfde stof te behandelen.

Vrij vroeg in het schooljaar wordt het leesniveau van de leerlingen getoetst. Op deze manier kan zo snel mogelijk begonnen worden met aanbieden van remediëring of extra verdiepende lesstof.

De kinderen die vlot en goed kunnen lezen beginnen eerder dan de andere kinderen met het lezen van de boekjes uit de boekenkast van Actief Leren Lezen. Een onderdeel bij het boekjes lezen is dat de kinderen hierna vragen beantwoorden over het verhaal in het boekje. In het begin doen de kinderen dit mondeling en later  gebeurt dit schriftelijk. Het beantwoorden van deze vragen gebeurt altijd in hele en correcte zinnen.

actief leren lezen lesboek technisch lezen

Actief Leren Lezen Technisch Lezen Lesboek 1

 

Tempolezen bij Actief Leren Lezen

Bij Actief Leren Lezen wordt er niets gedaan aan het lezen onder tijdsdruk (het tempo-lezen). We vinden namelijk dat kinderen eerst goed moeten kunnen lezen, zonder dat er op het leestempo wordt gelet. Het oefenen met tempo-lezen zorgt voor onnodige druk en stress, wat niet bevorderlijk is bij het goed leren lezen.

In de praktijk zien we dat het oefenen met tempo-lezen ook helemaal niet nodig is. Kinderen die eerst zonder tijdsdruk goed leren lezen, gaan in de loop van de tijd vanzelf sneller lezen. Ze lopen dan qua snelheid helemaal niet achter op hun leeftijdsgenoten die hebben leren lezen met andere leesmethodes. Het enige verschil is dat kinderen die hebben leren lezen met Actief Leren Lezen veel minder stress hebben ervaren en dat komt het leesplezier ten goede.

 


Nieuwsgierig naar deze methode?

Benieuwd naar het materiaal van Actief Leren Lezen? Vraag dan nu een zichtzending aan!

Bestel de zichtzending