Begrijpend lezen

Het belang van begrijpend lezen kan niet genoeg benadrukt worden.
Lezen is niet leuk als je niet begrijpt wat je leest.
Sterker nog, als je niet begrijpt wat je leest heeft lezen eigenlijk geen zin.

Kinderen die goed begrijpen wat ze lezen, hebben later in hun schoolcarrière meer succes met taal, rekenen en wereldoriëntatie.  Begrijpend lezen heb je nodig om toegang te krijgen tot de wereld.

Lees meer over begrijpend lezen in groep drie

Lees meer over begrijpend lezen in groep vier

 

actief leren lezen 1

Begrijpend lezen in groep 3

Begrijpend lezen neemt bij Actief Leren Lezen een belangrijke plek in.
Al vanaf de vierde week wordt ermee geoefend.
De teksten voor begrijpend lezen staan in de lesboeken tussen de lessen voor technisch lezen.

Bij het behandelen van de teksten speelt de leerkracht een belangrijke rol.
Hij of zij doet steeds voor (het zogenaamde modeling) hoe het begrijpen van de tekst gaat: Wat stel ik me bij deze zin voor? Snap ik alle woorden en begrijp ik wat de zin betekent? Wat zou er hierna gebeuren in het verhaal?

Ook worden er door de leerkracht vragen gesteld die de leerlingen beantwoorden.
Dit antwoord moeten zij kunnen aanwijzen in de tekst.
De leerlingen geven vanaf de eerste les antwoord in correcte en hele zinnen.

Illustraties

Er zijn bij de teksten voor begrijpend lezen geen illustraties opgenomen.
Daar hebben we een goede reden voor: Om de antwoorden op de vragen te vinden en de tekst te begrijpen oefenen de kinderen bij Actief Leren Lezen precies wat ze moeten oefenen: Het lezen en begrijpen van een tekst.
Ze hebben geen kans om te ‘raden’ waar de tekst over gaat door te kijken naar de bijbehorende afbeelding.

De lessen

Hieronder zie je een begrijpend lees-verhaal uit het lesboek (les 35).

Begrijpend lezen - Voorbeeldverhaal uit het lesboek
In het lesboek:

 • zijn de  teksten voor begrijpend lezen te herkennen aan het lampje;
 • is vanaf de vierde week in groep 3 iedere week een oefentekst begrijpend lezen opgenomen;
 • zijn er vanaf de zesde week zijn twee lessen per week;
 • staan geen illustraties waaruit een leerling de inhoud van het verhaal kan raden of waardoor hij wordt afgeleid;
 • vormen de oefenteksten aanleiding om met de hele klas te praten over de tekst. Zo leren kinderen vanaf het begin na te denken over de inhoud van teksten en kunnen zij elkaar hierbij helpen en versterken.

Leesboeken begrijpen

kosten actief leren lezen - inhoud en prijs lespakketZodra de leerlingen eraan toe zijn, gaan ze ook zelf boeken lezen. Door het lezen van de boeken uit de Actief Leren lezen-boekenkast wordt het begrijpend lezen nog meer geoefend.
Als het boek uit is beantwoordt de leerling vragen over dit boek. Zo kunnen leerkracht en leerling samen zien of de leerling alles uit het boek begrepen heeft.

Als een leerling nog geen hele zinnen kan schrijven worden de vragen mondeling door de leerkracht gesteld. Alle vragen zijn te vinden in de handleiding. Bij het beantwoorden van de vragen is het de bedoeling dat de leerling in hele en correcte zinnen antwoord geeft.

Als de leerling motorisch zo ver is beantwoordt hij of zij de vragen over het leesboek schriftelijk. Voor de schriftelijke verwerking zijn kopieerbladen beschikbaar in de kopieermap.

Begrijpend lezen in groep 4

Voor het onderdeel begrijpend lezen zijn er ook lesboeken voor groep vier beschikbaar. Deze lesboeken hebben dezelfde opzet als de boeken voor groep drie en gaan door waar de lesboeken van groep 3 zijn gestopt. De module ‘Begrijpend lezen voor groep 4’ bevat 41 gloednieuwe lessen voor begrijpend lezen. De teksten die zijn geschreven op het technisch leesniveau van groep 4 en zijn speciaal ontwikkeld voor gebruikers van Actief Leren Lezen.

De teksten zijn oplopend in moeilijkheidsgraad van AVI-E3 tot en met E4 en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen uit groep vier.

Naast verhalen zijn er ook informatieve teksten, instructies, raadsels, een brief, een krantenartikel en stripverhalen opgenomen.

Het uitbreidingspakket voor groep 4 bestaat uit:

Voor iedere leerling:

 • 1 Lesboek
 • 2 Werkboeken

Voor de leerkracht:

 • 1 Handleidingmap groep 4, met daarin:
  • Een algemene handleiding
  • Instructie per les
  • Instructie voor het gebruik van de zeven toetsen en registratiebladen bij de toetsen
 • 1 Handleidingmap boekenkast groep 4

Voor de klas:

 • 1 Boekenkast met 60 leesboeken (oplopend tot AVI E5)

 

Bekijk de video hieronder om te zien hoe leerkrachten die werken met Actief Leren Lezen het onderdeel begrijpend lezen ervaren.