Pakketten en prijzen

Op deze pagina vind je alle producten en prijzen van Actief Leren Lezen.
Lees meer over een product door er op te klikken.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.

Groep 3

Lespakket groep 3

Het lespakket voor groep 3 bestaat uit:

actief leren lezen - inhoud en prijs lespakket

Voor elke leerling:

 • 3 lesboeken technisch en begrijpend lezen
 • 3 werkboeken spelling
 • 3 werkboeken begrijpend lezen
 • 1 boek met woordplaten

Voor de leerkracht:

 • 3 handleidingmappen behorend bij de lesboeken, inclusief kopieerbladen
 • 1 handleiding Spelling en woordenschat, inclusief kopieerbladen
 • 1 handleiding Boekenkast, inclusief kopieerbladen met bijpassende vragen

Voor de klas:

 • 2 kant-en-klare boekenkasten met 150 AVI-leesboeken op niveau
 • digitale ondersteuning op het digibord
 • woordenschatbox
 • letterkaartenbox

Kosten lespakket groep 3 voor 25 leerlingen: € 6.540,-.

Daarbij komt:

 • inscholingscursus (bij aanschaf pakket), gebruik helpdesk en eventueel vervolgbezoek: € 499,-;
 • digibord-software: € 750,-.

Daarnaast kan extra worden aangeschaft:

 • extra handleiding regulier lespakket groep 3: € 160,-
 • opfris inscholing: €125,- per uur (exclusief reiskosten adviseur)
Extra lesboek groep 3

Het extra Lesboek is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die nét wat meer tijd  en begeleiding nodig hebben om goed technisch te leren lezen. In elke les staat 1 klank centraal. Het is ideaal voor een goede verlengde instructie.

Bij het extra lesboek hoort een handleiding. Hierin vind je een korte inleiding, informatie over het gebruik van het extra lesboek, een overzicht van de geboden stof, korte instructies per les en tips voor het aanpakken van leesproblemen.

Kosten extra lesboek: € 19,50 per stuk.
Kosten handleiding extra lesboek: € 29,95.

extra lesboek groep 3 actief leren lezen

Woordenschatbox groep 3

Voor het onderdeel woordenschat hebben we een handige box gemaakt waar de woordenschat-woorden uit de handleiding al kant en klaar inzitten. De woordenschatbox zit in het pakket voor groep drie.

woordenschatbox actief leren lezen

Letterkaartenbox groep 3

In deze box zitten de gelamineerde letterkaarten uit de handleiding. De letterkaartenbox zit in het pakket voor groep drie.

letterkaartenbox van actief leren lezen

 

Poster-set van de woordplaten groep 3

De afbeeldingen van alle woordplaten zijn nu ook als posters te bestellen.

De prijs van een set van 48 posters op A2-formaat is € 198,-.

posters woordplaten actief leren lezen

Groep 4

Module technisch lezen voor groep 4

Het lespakket voor technisch lezen in groep vier bestaat uit:

Voor elke leerling:

 • 2 lesboeken
 • 1 Doeboek met verwerkingsopdrachten

Voor de leerkracht:

 • 1 handleiding technisch lezen groep 4
 • 1 handleidingmap Doeboek groep 4

Kosten lespakket technisch lezen groep 4 voor 25 leerlingen: € 1.545,-.

Module begrijpend lezen voor groep 4

Het lespakket voor begrijpend lezen groep 4 bestaat uit:

Voor elke leerling:

 • 1 lesboek
 • 2 werkboeken

Voor de leerkracht:

 • 1 handleiding begrijpend lezen groep 4
 • 1 Handleidingmap begrijpend lezen boekenkast groep 4

Voor de hele klas:

 • 1 boekenkast met 60 leesboeken

Kosten lespakket begrijpend lezen groep 4 voor 25 leerlingen: € 2.415,-.

Doeboek groep vier plus handleiding

Het Doeboek voor groep vier kan apart worden aangeschaft. Voor scholen die niet met Actief Leren Lezen werken is de prijs € 28,50 per boek. De prijs van de bijbehorende onmisbare handleiding is € 160,-. Scholen die wel met Actief Leren Lezen werken en die de Doeboeken extra willen aanschaffen betalen € 20,00 per boek.

doeboek en handleiding actief leren lezen

 

Losse pakketten

Ha, ik snap het! Begrijpend lezen voor groep 3 en 4

Ha, ik snap het is een lesmethode voor begrijpend lezen in groep 3 en 4. De methode kan naast elke andere leesmethode worden gebruikt. Het pakket van Ha, ik snap het! bestaat uit les- en werkboeken, een boekenkast en een handleiding.

Les- en werkboeken per leerling

 • Twee lesboeken (één voor groep 3 en één voor groep 4)
 • Twee werkboeken met elk 22 lessen gericht op de doelen van groep 3
 • Twee werkboeken met elk 30 lessen gericht op de doelen van groep 4

Boekenkast voor in de klas

De auteurs van Uitgeverij Kluitman hebben 90 boeken geschreven die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Het niveau van de leesboeken loopt van AVI-start tot en met AVI-M5. De boeken kunnen los van de klassikale lessen worden gelezen. Bij elk boek zijn er kopieerbladen beschikbaar in de handleiding. Hierop staan schriftelijke vragen over het leesboek.

Handleiding voor de leerkracht

Alle lessen worden duidelijk uitgelegd. De methode is eenvoudig in het gebruik en vraagt weinig voorbereidingstijd. In de handleiding staan:

 • aanwijzingen om snelle of langzame lezers te ondersteunen;
 • de antwoorden van de verwerkingsvragen uit de drie bijbehorende werkboeken;
 • een lijst van alle leesboeken uit de boekenkast met vermelding van het AVI-niveau;
 • de mondelinge en schriftelijke vragen per leesboek en alle antwoorden;
 • kopieerbladen voor de schriftelijke verwerking van de leesboeken door de leerlingen;
 • toetsen om de kinderen te kunnen volgen.

Is je interesse voor Ha, ik snap het! gewekt of heb je nog vragen? Bel (0180 – 319298) of mail (info@actieflerenlezen.nl) ons dan. We helpen je graag!

Doeboek groep vier plus handleiding

Het Doeboek voor groep vier kan apart worden aangeschaft. Voor scholen die niet met Actief Leren Lezen werken is de prijs € 28,50 per boek. De prijs van de bijbehorende onmisbare handleiding is € 160,-. Scholen die wel met Actief Leren Lezen werken en die de Doeboeken extra willen aanschaffen betalen € 20,00 per boek.

doeboek en handleiding actief leren lezen

Woordenschatpakket voor logopedisten en het NT2-onderwijs

Neem voor de samenstelling van het pakket en de prijzen ervan contact met ons op.

Tel: 0180 – 319298

E-mail: info@actieflerenlezen.nl

 

Al het materiaal kun je bestellen door een mail te sturen naar info@actieflerenlezen.nl of door te bellen met Kluitman Educatief: 0180 – 319298.