Op deze pagina vind je alle producten en prijzen van Actief Leren Lezen.
Lees meer over een product door er op te klikken.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.

Groep 3

Lespakket groep 3

Het lespakket voor groep 3 bestaat uit:

actief leren lezen - inhoud en prijs lespakket

Voor elke leerling:

 • drie lesboeken technisch en begrijpend lezen
 • drie werkboeken spelling
 • drie werkboeken begrijpend lezen
 • een boek met woordplaten

Voor de leerkracht:

 • drie handleidingmappen behorend bij de lesboeken, inclusief kopieerbladen
 • een handleiding Spelling en woordenschat, inclusief kopieerbladen
 • een digitale handleiding Boekenkast, inclusief kopieerbladen met bijpassende vragen

Voor de klas:

 • twee kant-en-klare boekenkisten met 150 AVI-leesboeken op niveau
 • woordenschatbox
 • letterkaartenbox

Kosten lespakket groep 3 voor 25 leerlingen: € 6.470,-

Daarbij komt:

 • inscholingscursus (bij aanschaf pakket), gebruik helpdesk en eventueel vervolgbezoek: € 495,-
 • digibord-software: € 625,-

Daarnaast kan extra worden aangeschaft:

 • extra handleiding regulier lespakket groep 3: € 160,-
 • opfris inscholing: €125,- per uur (exclusief reiskosten adviseur)
Extra lesboek groep 3

Het extra Lesboek is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die nét wat meer tijd  en begeleiding nodig hebben om goed technisch te leren lezen. In elke les staat 1 klank centraal. Het is ideaal voor een goede verlengde instructie.

Bij het extra lesboek hoort een handleiding. Hierin vind je een korte inleiding, informatie over het gebruik van het extra lesboek, een overzicht van de geboden stof, korte instructies per les en tips voor het aanpakken van leesproblemen.

Kosten extra lesboek: € 19,50 per stuk.
Kosten handleiding extra lesboek: € 29,95.

extra lesboek groep 3 actief leren lezen

Woordenschatbox groep 3

Voor het onderdeel woordenschat hebben we een handige box gemaakt waar de woordenschat-woorden uit de handleiding al kant en klaar inzitten. De woordenschatbox zit in het pakket voor groep 3.

woordenschatbox actief leren lezen

Letterkaartenbox groep 3

In deze box zitten de gelamineerde letterkaarten uit de handleiding. De letterkaartenbox zit in het pakket voor groep 3.

letterkaartenbox van actief leren lezen

 

Poster-set van de woordplaten groep 3

De afbeeldingen van alle woordplaten zijn nu ook als posters te bestellen.

De prijs van een set van 42 posters op A2-formaat is € 198,-.

posters woordplaten actief leren lezen

Groep 4

Module technisch lezen voor groep 4

Het lespakket voor technisch lezen in groep 4 bestaat uit:

Voor elke leerling:

 • 2 lesboeken
 • 1 Doeboek met verwerkingsopdrachten

Voor de leerkracht:

 • 1 handleiding technisch lezen groep 4
 • 1 handleidingmap Doeboek groep 4

Kosten lespakket technisch lezen groep 4 voor 25 leerlingen: € 1.545,-.

Module begrijpend lezen voor groep 4

Het lespakket voor begrijpend lezen groep 4 bestaat uit:

Voor elke leerling:

 • 2 lesboeken
 • 4 werkboeken

Voor de leerkracht:

 • 1 handleiding begrijpend lezen groep 4
 • 1  digitale handleiding begrijpend lezen boekenkast groep 4

Voor de hele klas:

 • 1 boekenkast met 60 leesboeken, met verschillende AVI-niveaus.

Kosten lespakket begrijpend lezen groep 4 voor 25 leerlingen: € 3.085,-.

Doeboek groep 4 plus handleiding

Het Doeboek voor groep 4 kan apart worden aangeschaft. Voor scholen die niet met Actief Leren Lezen werken is de prijs € 28,50 per boek. De prijs van de bijbehorende onmisbare handleiding is € 160,-. Scholen die wel met Actief Leren Lezen werken en die de Doeboeken extra willen aanschaffen betalen € 20,00 per boek.

doeboek en handleiding actief leren lezen

Groep 5

Module technisch lezen voor groep 5

Het lespakket voor technisch lezen in groep 5 bestaat uit:

Voor elke leerling:

1 lesboek

 

Voor de leerkracht:
1 handleiding technisch lezen groep 5

Kosten lespakket technisch lezen groep 5 voor 25 leerlingen: € 1.545,-.

Module begrijpend lezen voor groep 5

Het lespakket voor begrijpend lezen groep 5 bestaat uit:

Voor elke leerling:

 • 1 lesboek
 • 2 werkboeken

Voor de leerkracht:

 • 1 handleiding begrijpend lezen groep 5
 • 1 digitale handleiding begrijpend lezen boekenkast groep 5

Voor de hele klas:

 • 1 boekenkast met 60 leesboeken, met verschillende AVI-niveaus.

Kosten lespakket begrijpend lezen groep 5 voor 25 leerlingen: € 2.415,-.

Boekenkast groep 5

Boekenkast groep 5 Actief Leren Lezen

In de Boekenkast voor groep 5 zitten 60 mooie titels op verschillende leesniveaus en in verschillende genres. Zo heeft elke leerling genoeg om uit te kiezen. De boekenkast bevat onder andere boeken van bekende auteurs als Roald Dahl, Jozua Douglas en Jeff Kinney. Ook zijn er titels uit populaire series zoals Koen Kampioen en Heksje Lilly, en mooie non-fictie titels zoals Het grote voetbalboek voor meiden en Alles wat cool is aan haaien.

Verwerking

Bij elk boek is zowel een mondeling als schriftelijk verwerkingsblad gemaakt. Leerlingen kunnen de verdiepende vragen gebruiken worden om over het gelezen boek in gesprek te gaan en er dieper over na te denken. De bladen zijn digitaal beschikbaar en kunnen naar eigen inzicht door de leerkracht ingezet worden.

Achtergrond

Vrij lezen is erg belangrijk in groep 5.  Lezers die met plezier leren lezen, blijven later ook vaker lezen. En hoe meer je leest, hoe beter je erin wordt. Daarom is de Boekenkast er in eerste instantie om lekker veel leuke boeken binnen handbereik te hebben.

Ook kunnen leerlingen dieper gaan nadenken over wat zij hebben gelezen, op een manier die hun leeshouding ten goede komt. We bieden daarom mondelinge en schriftelijke verwerkingsopdrachten aan waarmee leerlingen onderstaande doelen op een speelse manier eigen kunnen maken.

Fictie

 • Het samenvatten van het verhaal, het herkennen van belangrijke passages in een boek en het onderscheiden van fantasie en werkelijkheid.
 • Het onderscheiden van hoofd- en bijfiguren en het herkennen van emoties van personages.
 • Het vormen en beargumenteren van de eigen mening.
 • Het onderscheiden van veelvoorkomende genres en tekstsoorten, het vergelijken van boeken en het herkennen van de boodschap in een verhaal.

Non-fictie

 • Het reflecteren op nieuwe en bekende informatie.
 • Het evalueren van een tekstsoort en het vergelijken van de nieuwe kennis met hun eigen kennis over onderwerpen.
 • Het signaleren en oplossen van begripsproblemen.
 • Het onderscheiden van feiten en meningen, het vergelijken van informatie en het herkennen van de kerninformatie.

De boekenkast van groep vijf is onderdeel van de module technisch lezen voor groep vijf. Hij kan eventueel ook los worden besteld. Prijs van een losse boekenkast op aanvraag: info@actieflerenlezen.nl.

Losse pakketten

Doeboek groep 4 plus handleiding

Het Doeboek voor groep 4 kan apart worden aangeschaft. Voor scholen die niet met Actief Leren Lezen werken is de prijs € 28,50 per boek. De prijs van de bijbehorende onmisbare handleiding is € 160,-. Scholen die wel met Actief Leren Lezen werken en die de Doeboeken extra willen aanschaffen betalen € 20,00 per boek.

doeboek en handleiding actief leren lezen

Woordenschatpakket voor logopedisten en het NT2-onderwijs

Neem voor de samenstelling van het pakket en de prijzen ervan contact met ons op.

Tel: 0180 – 319298

E-mail: info@actieflerenlezen.nl

Al het materiaal kun je bestellen door een mail te sturen naar info@actieflerenlezen.nl of door te bellen met Kluitman Educatief: 030-7431066.