Leesmethode voor groep 3, 4 en 5

De methode Actief Leren Lezen is ontstaan vanuit een behoefte die leefde bij mensen in het onderwijs. Ondanks hun inzet merkten ze dat de resultaten van de leerlingen niet altijd goed waren. Actief Leren Lezen® biedt alles aan wat leerlingen nodig hebben om goed te leren lezen.

De methode legt de nadruk op het leren lezen en op het omgaan met teksten. Het is belangrijk dat de leerlingen eerst alle letters en lettergrepen automatiseren, voordat ze verder kunnen gaan met de volgende stap.

Bij Actief Leren Lezen maken de kinderen flink veel leeskilometers. Ze beginnen met aanvankelijk technisch lezen. Dat doen ze door middel van woordtorentjes®. Na drie weken lezen ze al hun eerste boekje uit de boekenkast. Pas als een kind met een leesboekje aan de slag gaat wordt gestart met begrijpend lezen. Dit is zo opgebouwd omdat kinderen pas leesplezier krijgen als ze daadwerkelijk kunnen lezen.

letters raden met Actief Leren Lezen

Actief

Actief Leren Lezen is een actieve methode, omdat de leerlingen voortdurend worden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met letters, woorden, zinnen en verhalen. Voorbeelden hiervan zijn letters kleien, ‘raad mijn letter’ of toneellezen. Door meerdere korte instructies per dag is daar volop gelegenheid voor. In de handleiding geven we de leerkracht heel veel tips hoe dit kan worden aangepakt, maar de leerkracht heeft de vrijheid om zelf ook mooie verwerkingsactiviteiten bedenken.

Alle leerlingen

Het doel van Actief Leren Lezen is dat álle kinderen leren lezen, ook de kinderen bij wie het leesproces niet direct op gang komt. Door de woordtorentjes®, het nadenkertje en de helderheid en eenduidigheid van de methode bieden we alle kinderen voldoende handvatten om uiteindelijk succesvol te lezen. De methode is zodanig opgezet dat leerkrachten kunnen differentiëren binnen een groep.
Dit is een duidelijk verschil met andere methodes. Bij Actief Leren Lezen kunnen leerkrachten initiatief nemen, in plaats van slaafs uit te voeren wat er in de handleiding staat.

Pip en Raf

Pip en Raf zijn de twee kinderen die bij de methode horen. In de eerste twee jaar gaan veel verhaaltjes over hen, zodat de lezer echt bij hen en hun belevenissen betrokken raakt.

Vrijheid

Bij de leerlingen in groep 5 wordt bij het begrijpend leesonderwijs gewerkt met thematische lesblokken. Door drie teksten over hetzelfde onderwerp te lezen, worden leerlingen geprikkeld om hun diepe leesvaardigheid aan te spreken. De thema’s zijn in vrije volgorde te gebruiken: zo kun je de lessen laten aansluiten bij andere thema’s in je klas.

Lezen is leuk!

Voor plezier in het lezen is het niet nodig dat een methode rijk geïllustreerd is, en dat er allerlei extra materialen beschikbaar zijn. Illustraties en andere materialen leiden namelijk ook af. Het gaat erom dat het kind zo snel mogelijk écht leert lezen en begrijpt wat het leest. Dan opent zich een nieuwe wereld vol mooie, meeslepende of betoverende verhalen.

In ontwikkeling

Actief Leren Lezen is een methode die in ontwikkeling is. Al het lesmateriaal voor groep 3, 4 en 5 is compleet.  In de komende jaren wordt de methode uitgebreid tot en met groep 8.