Onze visie en missie

De visie

Centraal in de leesmethode staat het vergroten van de leesvaardigheid, het leesbegrip en het leesplezier van kinderen. Actief Leren Lezen wil bereiken dat er in het basisonderwijs echt aandacht is voor belevend lezen en de leesmotivatie van de leerlingen. Plezier in lezen leidt immers tot meer lezen, en meer lezen leidt tot beter lezen.


Niet alleen de leerling moet plezier hebben, maar ook de leerkracht. Kluitman Educatief wil het eigen initiatief van de leerkracht graag ondersteunen en tegelijkertijd de vrije invulling van het lesprogramma door de leerkracht borgen. We willen leerkrachten inspireren, omdat zij het allerbeste weten wat goed is voor hun klas en leerlingen. De methode is dan ook zo ingericht dat er optimaal gedifferentieerd kan worden. Op deze manier krijgt iedere leerling het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én verdient.

De missie

Omdat lezen aan de basis staat van veel vakken op school en het verdere leven, zetten wij ons in om kinderen al vanaf het prille begin op een goede manier het technisch en begrijpend lezen aan te leren. Dit doen wij onder andere door veel verschillende tekstsoorten aan te bieden. In de klas wordt de inhoud van de teksten besproken, onder andere aan de hand van aangeboden vragen. Bij alle teksten staat voorop dat ze leuk zijn om te lezen. Ze zijn altijd interessant, grappig of spannend.
Als leerlingen in hun latere schoolcarrière complexe teksten (denk aan verhaal-sommen of teksten van wereldoriëntatie) tegenkomen, kunnen ze de technieken gebruiken die ze al in het begin van groep 3 bij Actief Leren Lezen hebben aangeleerd.


Als kinderen naar een goed niveau van begrijpend lezen groeien zal dit een enorm stevige basis vormen voor hun toekomst: op school, bij de vervolgopleidingen en in bredere zin ook in de maatschappij.

Kortom: laat taal en lezen weer gewaardeerd worden en laat leerlingen met plezier en begrip lezen!

Kennismaken met onze leesmethode?

Willen jij en je collega’s weten wat Actief Leren Lezen precies inhoudt? We nodigen je uit om Actief Leren Lezen eens van dichtbij te bekijken door een zichtzending aan te vragen.


Na het invullen van het formulier krijg je een pakket toegestuurd waarmee je een heel goed beeld krijgt van Actief Leren Lezen. Ook kun je met de zichtzending onze methode gemakkelijk in je klas uitproberen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij houden niet van spam.

“Actief Leren Lezen is een lesmethode waarin de tekst centraal staat.”

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Bezoekadres: Driebergseweg 2 3708 JB

Zeist 030 – 743 10 66

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2023 Actief Leren Lezen