Actief Leren Lezen is een leesmethode die wordt uitgegeven door uitgeverij Kluitman Educatief. Deze uitgeverij ontstond in 2016, toen uitgevers Sipke Gelling en Piero Stanco besloten samen te werken. Ze maakten zich zorgen over de teruglopende leesvaardigheden bij de jeugd en het verminderd plezier in het lezen.

Lezen staat aan de basis van veel vakken op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het is daarom van essentieel belang dat leerlingen met begrip en plezier leren lezen. Als zij dit op jonge leeftijd aanleren, zullen ze hier de rest van hun leven profijt van hebben. Daarnaast is lezen natuurlijk gewoon ontzettend leuk!

sipke gelling en piero stanco

                           Sipke Gelling                                                                           Piero Stanco

Gedreven door dit motief hebben zij toen een team van leerkrachten en leesspecialisten samengesteld. Die hebben op hun beurt hun enthousiasme, kennis en expertise gebundeld met de know-how van de kinderboekenschrijvers, redacteuren en illustratoren van Kluitman.

In 2017 werd de leesmethode Actief Leren Lezen een feit. Inmiddels is Actief Leren Lezen een complete leesmethode voor groep 3 en groep 4. Alle onderdelen van het lezen zijn in de methode geïntegreerd: technisch lezen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen vormen samen met een grote hoeveelheid leesboeken op AVI-niveau het hart van de methode. Op naar de doorgaande lijn tot en met groep 8!

In deze video zie je uitgevers Sipke Gelling en Piero Stanco die vertellen
waarom en hoe ze met Actief Leren Lezen zijn begonnen.