Actief Leren Lezen® > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Actief Leren Lezen is een leesmethode die wordt uitgegeven door uitgeverij Kluitman Educatief. Deze uitgeverij ontstond in 2016, toen uitgevers Sipke Gelling en Piero Stanco besloten samen te werken. Ze maakten zich zorgen over de teruglopende leesvaardigheden en het verminderd plezier in het lezen.

Lezen staat aan de basis van veel vakken op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het is daarom van essentieel belang dat leerlingen met begrip en plezier leren lezen. Als zij dit op jonge leeftijd aanleren, zullen ze hier de rest van hun leven profijt van hebben. Daarnaast is lezen natuurlijk gewoon ontzettend leuk!

sipke gelling en piero stanco

Sipke Gelling                                                                                                                                     Piero Stanco

Gedreven door dit motief hebben zij toen een team van leerkrachten en leesspecialisten samengesteld. Die hebben op hun beurt hun enthousiasme, kennis en expertise gebundeld met de know-how van de kinderboekenschrijvers, redacteuren en illustratoren van Kluitman.

In 2017 werd de leesmethode Actief Leren Lezen een feit. Inmiddels is Actief Leren Lezen een complete leesmethode voor groep 3 en groep 4. Alle onderdelen van het lezen zijn in de methode geïntegreerd: technisch lezen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen vormen samen met een grote hoeveelheid leesboeken op AVI-niveau het hart van de methode. Op naar de doorgaande lijn tot en met groep 8!

De visie

Centraal in de leesmethode staat het vergroten van de leesvaardigheid, het leesbegrip en het leesplezier van kinderen. Met Actief Leren Lezen willen Sipke Gelling en Piero Stanco bereiken dat er in het basisonderwijs echt aandacht is voor belevend lezen en de leesmotivatie van de leerlingen. Plezier in lezen leidt immers tot meer lezen, en meer lezen leidt tot beter lezen.
Niet alleen de leerling moet plezier hebben, maar ook de leerkracht. Kluitman Educatief wil de leerkracht graag ondersteunen en tegelijkertijd de vrije invulling van de leerkracht bewaken. We willen de leerkrachten inspireren, omdat zij het allerbeste weten wat goed is voor hun klas en leerlingen. De methode is dan ook zo ingericht dat er optimaal gedifferentieerd kan worden. Op deze manier krijgt iedere leerling het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én verdient.

De missie

Omdat lezen aan de basis staat van veel vakken op school en het verdere leven, zetten wij ons in om kinderen al vanaf het prille begin op een goede manier het technisch en begrijpend lezen aan te leren. Dit doen wij onder andere door veel verschillende tekstsoorten aan te bieden, waarover in de klas gesproken wordt en vragen over worden gemaakt. Bij alle teksten staat voorop dat ze leuk zijn om te lezen. Ze zijn altijd interessant, grappig of spannend.
Als leerlingen in hun latere schoolcarrière complexe teksten (denk aan verhaal-sommen of teksten van wereldoriëntatie) tegenkomen, kunnen ze de technieken gebruiken die ze al in het begin van groep 3 bij Actief Leren Lezen hebben aangeleerd.

Als kinderen naar een goed niveau van begrijpend lezen groeien zal dit een enorm stevige basis vormen voor hun toekomst: op school, bij de vervolgopleidingen en in bredere zin ook in de maatschappij.

Kortom: laat taal weer gewaardeerd worden en
laat leerlingen met plezier en begrip lezen!

In deze video zie je uitgevers Sipke Gelling en Piero Stanco die vertellen
waarom en hoe ze met Actief Leren Lezen zijn begonnen.

 

Adviesraad

Dit zijn de leden van de adviesraad van Actief Leren Lezen:

adviesraad actief leren lezen arend de haan

drs. Arend de Haan,
Onderwijskundige en voormalig
directeur onderwijsachterstand
regio Rotterdam

 

Guyanne van der Horst

drs. Guyanne van der Horst
Onderwijsadviseur PO Raad;
Hoofd kwaliteit en Beleid bij
Wijzer in Opvang en Onderwijs

 

Adviescommissie actief leren lezen Paul Stassen

drs. Paul Stassen
voormalig adviseur
taal- en leesonderwijs
Eduniek