Actief Leren Lezen begint bij de basis

logo e-cultura

Dit artikel verscheen op 5 maart 2021 op e-cultura.nl.
Auteur: Ida Niamat

Actief Leren Lezen (2017) is een vernieuwende leesmethode die ontwikkeld is voor en door leerkrachten. Volgens Kluitman Educatief, een onafhankelijke uitgeverij, komen kinderen op een hoger AVI-niveau uit dan bij bestaande leesmethoden en met veel meer plezier. Een interview met de bedenkers: Piero Stanco, voormalig directeur van kinderboekenuitgeverij Kluitman en Sipke Gelling, directeur van Gelling Publishing & Training.

Wat maakt Actief Leren Lezen zo vernieuwend?

Piero: “Wij leggen de nadruk op het goed oefenen van leren lezen en op het omgaan met teksten. Kinderen moeten eerst alle letters en lettergrepen automatiseren, voordat ze verder kunnen met de volgende stap. Dat is bij ons een voorwaarde.
De methode is ook zodanig opgezet dat leerkrachten kunnen differentiëren binnen een groep. Hierdoor spreekt onze methode leerkrachten aan die niet alleen willen lesgeven vanuit een handleiding, maar die zelf initiatief willen nemen en met eigen ideeën komen.
(meer…)

Gebruikersonderzoek bij Actief Leren Lezen scholen

Scholen die werken met Actief Leren Lezen zijn blij met hun keuze voor de methode. Dat blijkt uit het gebruikersonderzoek bij scholen die in het schooljaar 2019-2020 zijn gestart met onze leesmethode.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat zowel scholen met een homogene groep 3 als scholen met combinatiegroepen zeer tevreden zijn over Actief Leren Lezen.

(meer…)

JSW: Recensie van Actief Leren Lezen

jsw recensie actief leren lezen

Op 5 januari 2021 verscheen er een recensie van onderwijsadviseur Vivian van Alem over Actief Leren Lezen in het blad JSW. In het artikel bespreekt zij de vier pijlers van Actief Leren Lezen, technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Verder lees je ervaringen van leerkrachten die met de methode werken.

De conclusie luidt:

Actief Leren Lezen doet wat het belooft: kinderen in alle rust met begrip en plezier leren lezen. Wel vraagt de methode om een ijzersterke vakman/-vrouw voor de klas, die weet welke doelen er in groep 3 bereikt moeten worden, de onderwijsbehoeften van de kinderen scherp heeft en zijn/haar instructie en begeleiding naadloos afstemt. Actief Leren Lezen legt de regie bij de leerkracht. Op een school waar professioneel wordt samengewerkt aan een doorlopende leeslijn, kan een leerkracht die hoge verwachtingen van de kinderen heeft en keuzes durft te maken als dat nodig is, met Actief Leren Lezen een stevige basis leggen.

(meer…)

Redzaamheidslezen en Actief Leren Lezen – drs. Luc Koning

Luc Koning aan het woord over Actief Leren Lezen

Luc Koning is een orthopedagoog, auteur, leesspecialist, onderzoeker en directeur van het Pravoo-instituut.
De laatste jaren doet hij onder meer onderzoek naar de vraag: Hoe kun je gewoon goed leren lezen zonder dat het snel moet (het zogenaamde ‘racelezen’). In het ‘Werkboek Project Redzaamheidslezen’ schreef hij de volgende passage over Actief Leren Lezen en redzaamheidslezen.

(meer…)