Gebruikersonderzoek bij Actief Leren Lezen scholen

Scholen die werken met Actief Leren Lezen zijn blij met hun keuze voor de methode. Dat blijkt uit het gebruikersonderzoek bij scholen die in het schooljaar 2019-2020 zijn gestart met onze leesmethode.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat zowel scholen met een homogene groep 3 als scholen met combinatiegroepen zeer tevreden zijn over Actief Leren Lezen.

(meer…)

JSW: Recensie van Actief Leren Lezen

jsw recensie actief leren lezen

Op 5 januari 2021 verscheen er een recensie van onderwijsadviseur Vivian van Alem over Actief Leren Lezen in het blad JSW. In het artikel bespreekt zij de vier pijlers van Actief Leren Lezen, technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Verder lees je ervaringen van leerkrachten die met de methode werken.

De conclusie luidt:

Actief Leren Lezen doet wat het belooft: kinderen in alle rust met begrip en plezier leren lezen. Wel vraagt de methode om een ijzersterke vakman/-vrouw voor de klas, die weet welke doelen er in groep 3 bereikt moeten worden, de onderwijsbehoeften van de kinderen scherp heeft en zijn/haar instructie en begeleiding piero naadloos afstemt. Actief Leren Lezen legt de regie bij de leerkracht. Op een school waar professioneel wordt samengewerkt aan een doorlopende leeslijn, kan een leerkracht die hoge verwachtingen van de kinderen heeft en keuzes durft te maken als dat nodig is, met Actief Leren Lezen een stevige basis leggen.

(meer…)