In ‘NRC weekend’ stond afgelopen zaterdag een uitgebreid artikel over hoe we kinderen weer aan het lezen kunnen krijgen. De leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse kinderen holt achteruit, blijkt uit het meest recente PISA-onderzoek. In het artikel werden vijf maatregelen genoemd om de leesvaardigheid te bevorderen. En laat Actief Leren Lezen hier nou juist feilloos op aansluiten.

De vijf maatregelen op een rij:Afbeeldingsresultaat voor pisa leesvaardigheid 2019

  1. Bevorder ‘diep’-lezen;
  2. Verhoog het leesplezier;
  3. Verbeter de lesmethoden en didactiek;
  4. Zorg voor een leescultuur;
  5. Vergeet de jongens niet.

De genoemde maatregelen zijn duidelijk verweven in de methodiek van Actief Leren Lezen. De missie van Actief Leren Lezen is om elk kind met plezier en begrip goed technisch te leren lezen. Daarom staan de boeken centraal. Alles staat in het teken om kinderen te helpen om zo snel mogelijk boeken te kunnen lezen die hen aanspreken. Wie plezier heeft in lezen, leest meer. En wie meer leest, wordt er beter in – wat weer zorgt voor meer plezier: een opwaartse leesspiraal.

Door alle grappige, betekenisvolle, goed geschreven teksten én de twee boekenkasten vol met boeken die aansluiten bij de belevingswereld van álle kinderen in de klas, is er genoeg te lezen om tot diep lezen te komen. Met Actief Leren Lezen is er echt de tijd en de ruimte om kinderen leeskilometers te laten maken en ze te laten praten over boeken. Zo wordt diep lezen actief gestimuleerd.

Voor begrijpend lezen is woordenschat belangrijk. Daarom zijn de woordenschatlessen van Actief Leren Lezen zo ingericht dat ze bijdragen aan het begrijpen van uiteenlopende teksten.

Actief Leren Lezen wil dat alle kinderen leren genieten van lezen. In welk leestempo dat gebeurt is van ondergeschikt belang. Door de nadruk op leesplezier en leesbegrip te leggen, zorgt Actief Leren Lezen voor een stevige basis om de leesvaardigheid van alle kinderen te bevorderen.

 

 

Delen op social media