Vanaf schooljaar 2022-2023 is Actief Leren Lezen ook beschikbaar voor leesonderwijs in groep 5. We bieden naast de module Begrijpend lezen ook de module Technisch lezen en een Boekenkast aan.

Missie

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen ontdekken hoeveel plezier je aan lezen kunt beleven. Onze missie is dat kinderen in alle rust leren lezen en dat er een wereld voor hen opengaat. Een wereld van woorden, zinnen, verhalen en vooral heel veel leesplezier!

Begrijpend lezen in groep 5

Bij Actief Leren Lezen hebben wij gemerkt dat scholen behoefte hebben aan thematisch leesonderwijs, waarbij lessen flexibel in te zetten zijn. Daarnaast blijkt dat thematisch leesonderwijs positieve gevolgen heeft voor de leesmotivatie en de leesvaardigheid. Daarom heeft Actief Leren Lezen voor Begrijpend lezen in groep 5 gekozen voor een thematische aanpak.

In onze nieuwste module werken de leerlingen met 18 thema’s die aansluiten op de leefwereld van leerlingen in groep 5. Denk hierbij aan thema’s zoals ‘Toen en nu’, ‘Beroemde dieren’, ‘Muziek’ en ‘De ruimte’. Elk lesblok bevat drie verschillende tekstsoorten over onderwerpen die bij dit thema passen. De leerlingen werken eerst één voor één met de teksten in schriftelijke en mondelinge vormen met behulp van een werkboek. In een laatste, afsluitende les vergelijken ze de teksten met elkaar en kunnen ze verder in gesprek over het thema.

De module Begrijpend Lezen bestaat uit een lesboek en twee werkboeken.

Doel

Het hoofddoel van de methode Actief Leren Lezen is dat leerlingen met begrip en plezier goed technisch en begrijpend kunnen lezen. De lessen voor begrijpend lezen zijn ontwikkeld aan de hand van de algemeen bepaalde kerndoelen die de leerlingen aan het eind van een schooljaar dienen te beheersen.

De leerkracht

Met de methode Begrijpend lezen voor groep 5 heeft niet alleen de leerling plezier, maar ook de leerkracht. Er is veel ruimte voor het eigen initiatief en vrije invulling van het lesprogramma door de leerkracht. We willen leerkrachten inspireren, omdat zij het allerbeste weten wat goed is voor hun klas en leerlingen. De methode is dan ook zo ingericht dat er optimaal gedifferentieerd kan worden. Op deze manier krijgt iedere leerling het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én verdient. Zo blijven de lessen leuk voor zowel leerkracht als leerling.

 

Wil je meer weten over de leesmethode voor groep 5? Vraag dan een digitale introductie aan of neem contact met ons op via info@actieflerenlezen.nl.


Nieuwsgierig naar dit onderdeel?

Benieuwd naar het materiaal van 'Begrijpend lezen in groep 5'? Bekijk dan nu de digitale zichtzending door op de onderstaande button te klikken!

Bekijk de zichtzending