Technisch lezen in groep vier

Voor het onderdeel technisch lezen zijn er ook lesboeken voor groep vier beschikbaar. Deze lesboeken hebben dezelfde opzet als de boeken voor groep drie en gaan door waar de lesboeken van groep 3 zijn gestopt. De teksten zijn aangepast aan het stijgende leesniveau van de leerlingen.

Het lespakket voor Technisch lezen in groep vier bestaat uit de volgende onderdelen:

Voor elke leerling:

  • 2 lesboeken;
  • 1 Doeboek met verwerkingsopdrachten.

Voor de leerkracht:

  • 1 handleiding voor technisch lezen;
  • 1 handleiding voor het Doeboek.