Begrijpend lezen groep 4

De module ‘Begrijpend lezen voor groep 4’ bevat 74 lessen voor begrijpend lezen. Onze methode biedt leerkrachten de ruimte om echt hun vakmanschap te gebruiken. Daarom biedt Actief Leren Lezen bij het begrijpend lezen voor groep 4 volop de mogelijkheid om de methode aan te passen aan de behoeftes van jouw leerlingen.


Een lesboek vol leesplezier

Begrijpend lezen neemt bij Actief Leren Lezen een belangrijke plek in.


Al vanaf de vierde week wordt ermee geoefend.
De teksten voor begrijpend lezen staan in de lesboeken tussen de lessen voor technisch lezen.


Bij het behandelen van de teksten speelt de leerkracht een belangrijke rol.
Hij of zij doet steeds voor (het zogenaamde modeling) hoe het begrijpen van de tekst gaat: wat stel ik me bij deze zin voor? Snap ik alle woorden en begrijp ik wat de zin betekent? Wat zou er hierna gebeuren in het verhaal?

De leerlingen werken actief aan de eerste leesdoelen.

Ook leren zij vanaf de eerste les antwoord te geven in goede, hele zinnen.

Geschikt voor elk niveau

Bij de verwerkingsopdrachten in de werkboeken maken de leerlingen gebruik van alle vaardigheden die zij in groep 4 moeten leren beheersen. Zo oefenen ze bijvoorbeeld met het herkennen van verschillende tekstsoorten, het herkennen van tijdsopvolgingen en het signaleren en oplossen van begripsproblemen. En ook hier is genoeg ruimte om in de opdrachten te kunnen differentiëren. Daardoor is de leesmethode Actief Leren Lezen geschikt voor elke school, waaronder het vernieuwingsonderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Het pakket voor begrijpend lezen in groep 4 bestaat uit:

Voor iedere leerling:

- twee lesboeken

- vier werkboeken


Voor de leerkracht:

een handleidingmap groep 4, met daarin:

- Een algemene handleiding
- Instructie per les
- Instructie voor het gebruik van de zeven toetsen en registratiebladen bij de toetsen

een handleidingmap boekenkast groep 4

Voor de klas:

- een boekenkast met 60 leesboeken (oplopend tot AVI E5)

Leesboeken begrijpen

Zodra de leerlingen eraan toe zijn, gaan ze ook zelf boeken lezen uit de boekenkast van Actief Leren Lezen. Door het lezen van deze boeken wordt het begrijpend lezen nog meer geoefend.
Als het boek uit is beantwoordt de leerling vragen over dit boek. Zo kunnen leerkracht en leerling samen zien of de leerling alles uit het boek begrepen heeft.

Als een leerling nog geen hele zinnen kan schrijven worden de vragen mondeling door de leerkracht gesteld. Alle vragen zijn te vinden in de handleiding. Bij het beantwoorden van de vragen is het de bedoeling dat de leerling in hele en correcte zinnen antwoord geeft.

Als de leerling motorisch zo ver is beantwoordt hij of zij de vragen over het leesboek schriftelijk. Voor de schriftelijke verwerking zijn kopieerbladen beschikbaar in de kopieermap.

Bekijk de video hieronder om te zien hoe leerkrachten die werken met Actief Leren Lezen het onderdeel begrijpend lezen ervaren.

Bekijk de video hieronder om meer te weten te komen over Begrijpend lezen van Actief Leren Lezen voor groep 4.

Heb je interesse in deze module?

Mail naar annemiek@actieflerenlezen.nl en vraag vrijblijvend een offerte op maat aan.

Kennismaken met onze leesmethode?

Willen jij en je collega’s weten wat Actief Leren Lezen precies inhoudt? We nodigen je uit om Actief Leren Lezen eens van dichtbij te bekijken door een zichtzending aan te vragen.


Na het invullen van het formulier krijg je een pakket toegestuurd waarmee je een heel goed beeld krijgt van Actief Leren Lezen. Ook kun je met de zichtzending onze methode gemakkelijk in je klas uitproberen.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij houden niet van spam.

'Wij vinden het werken met de methode prettig. De instructielessen duren niet te lang, het zijn leuke, aansprekende verhalen en teksten. Het is mooi om de kinderen te zien groeien.'

- Het Creiler Woud, Kreileroord

HELPDESK & CONTACT

Tel: 030 – 743 10 66
Bereikbaar ma t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00
info@actieflerenlezen.nl


Kluitman Educatief B.V.

Driebergseweg 2

3708 JB Zeist

SOCIAL MEDIA

Instagram facebook linkedin youtube

© 2024 Actief Leren Lezen