Digitale inspiratiemiddag (voor scholen die werken met Actief Leren Lezen)

Hoe kun je Actief Leren Lezen nóg beter inzetten in je groep, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Dit leer je op de digitale inspiratiemiddag van Actief Leren Lezen met leesspecialisten en -adviseurs Helen Reichard en Elise Hesselink.

Inhoud van de inspiratiemiddag

In deze digitale bijeenkomst bespreken zij een onderwerp en laten ze zien hoe de praktische toepassing in de klas werkt. De bijeenkomst krijgt een interactieve vorm, door middel van het gebruik van Breakout Rooms binnen Microsoft Teams. In digitale ‘kamers’ delen de deelnemers onder leiding van de adviseurs van Actief Leren Lezen ervaringen en kunnen zij vragen stellen aan elkaar en aan de adviseurs. Op deze manier kunnen we aansluiten bij wat er leeft bij de deelnemers en leren zij van en met elkaar. De onderwerpen in de ‘kamers’ zijn nog niet definitief vastgesteld, maar we denken bijvoorbeeld aan: Actief Leren Lezen en thematisch onderwijs, samenwerkingsactiviteiten in combinatiegroepen, een goede overgang van groep 3 naar groep 4, goede werkvormen bij de woordenschatlessen of schrijfonderwijs binnen Actief Leren Lezen.

Datum en tijd

De digitale inspiratiemiddag vindt plaats op dinsdag 2 februari 2021, 15:30 – 17:00 uur.

 

Inschrijven

Lijkt het je leuk om een onderwerp met onze leesspecialisten en je onderwijscollega’s op een praktische manier uit te diepen? Schrijf je dan in door het formulier in de besloten omgeving in te vullen.

Let op: Omdat er in digitale groepen wordt gewerkt kun je je uiterlijk maandagmiddag 1 februari opgeven en niet meer op de dag zelf.