11 november: Webinar ‘Leren lezen met plezier’

Maak kennis met Actief Leren Lezen

Op woensdag 11 november a.s. organiseert Actief Leren Lezen een webinar waarin het leren lezen met plezier centraal staat. In het webinar gaan we in op het belang van goed leren lezen op jonge leeftijd. Ook hoor je wat de sociaal-maatschappelijke gevolgen zijn van het oplopen van een vroege leesachterstand en het missen van een goede basis.

Kinderen die regelmatig lezen verbeteren steeds hun tekstbegrip. Het lezen wordt leuker en gaat vloeiender en ook het leren uit boeken wordt gemakkelijker. Omgekeerd geldt dat kinderen die weinig lezen een minder ontwikkeld tekstbegrip hebben, waardoor hun educatieve prestaties verminderen en het lezen nog minder aantrekkelijk wordt.

In het webinar ontdek je welke belangrijke rol het leesonderwijs op de basisschool inneemt bij het voorkomen van laaggeletterdheid, het belang van een doorlopende leeslijn en welke initiatieven er momenteel worden genomen om kinderen beter te leren lezen. Ook vertellen we je hoe de leesmethode Actief Leren Lezen precies in in elkaar zit en hoe kinderen met deze methode goed en met begrip en plezier leren lezen.

De sprekers

Adriaan Langendonk

Adriaan Langendonk

Adriaan Langendonk is Manager Landelijke Leesbevorderingsprogramma’s van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.
De Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.

Helen Reichard 

Maak kennis met Actief Leren Lezen webinar 11 november Helen Reichard

Helen Reichard is leerkracht, taal- en leesspecialist en taalcoördinator op basisschool IKC Hei & Bos en heeft veel ervaring in de onder- en middenbouw. Als leesspecialist voor Actief Leren Lezen zet ze haar praktijkervaring in om de methode voortdurend te verbeteren. Helen weet precies hoe je Actief Leren Lezen naadloos kunt laten aansluiten bij de behoeften van kinderen.

Het webinar duurt van 15.30 uur tot 17.00 uur en biedt voldoende ruimte tot het stellen van vragen.

Is jouw interesse gewekt? Meld je dan snel aan via onderstaand contactformulier.

 

    Ja, ik wil graag deelnemen aan het ‘Maak kennis met Actief Leren lezen' Webinar over lezen met plezier op 11 november 2020 van 15:30 tot 17:00 uur.

    Dit zijn mijn gegevens: